Drie gastsprekers onderstreepten het belang van 'gezond opgroeien'. Kinderrechtencommissaris Sara Meys wees op het belang van het erkennen van kinderrechten. Ze illustreerde de stijging van de armoedebarometer in ons land en onze provincie en zei dat elke gemeente daar de nodige aandacht aan moet besteden: "De strenge coronamaatregelen beïnvloedden de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en jongeren, en de overheid heeft de plicht de volksgezondheid te beschermen. De belangen en rechten van kinderen moeten voortdurend goed worden afgewogen. Als gemeente heb je heel wat tools om je daarvoor in te zetten: kinderopvang, scholen, sportclubs, speelpleinwerkin...

Drie gastsprekers onderstreepten het belang van 'gezond opgroeien'. Kinderrechtencommissaris Sara Meys wees op het belang van het erkennen van kinderrechten. Ze illustreerde de stijging van de armoedebarometer in ons land en onze provincie en zei dat elke gemeente daar de nodige aandacht aan moet besteden: "De strenge coronamaatregelen beïnvloedden de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en jongeren, en de overheid heeft de plicht de volksgezondheid te beschermen. De belangen en rechten van kinderen moeten voortdurend goed worden afgewogen. Als gemeente heb je heel wat tools om je daarvoor in te zetten: kinderopvang, scholen, sportclubs, speelpleinwerking, gezondheidszorg, hulpverlening... die je betaalbaar, bereikbaar, beschikbaar en bruikbaar moet aanbieden."Jurgen Sprangers van Bataljong, de koepelorganisatie van jeugdambtenaren vatte een aantal tips samen: "Zorg voor samenwerking door draagvlak te creëren en bruggen te bouwen met diverse diensten zoals onderwijs, werk, welzijn, jeugd, zorg, milieu... Betrek àlle burgers en dus ook kinderen en jongeren. Wees creatief in je aanpak, van brainstormen tot beslissen! Zo kan je jongeren inspraak geven in het lokale bestuur, bijvoorbeeld via een kinderburgemeester of jeugdraad. Informatie en communicatie zijn belangrijk, en geef jongeren de kans om mee te doen. Wees zelf geen 'pivoterende' ambtenaar of politicus, maar kom vanachter je bureau en stel je open!" Jurgen deed een handig stappenplan uit de doeken voor een 'Warme gemeente'.Emmy Vandenbussche van Mediaraven legde uit dat digitale kanalen ideaal zijn om kinderen en jongeren te bereiken, als je maar de juiste eruit pikt. "Pas je aan hun omgeving aan en los hun hoge verwachtingen in", zei Emmy. "Communiceer kort en kordaat en vertel een verhaal!"Frans Lefevre, schepen Gezondheid en Welzijn Nieuwpoort: "Nieuwpoort is een Warme Stad, waardoor we geen moment hebben geaarzeld om als gaststad te fungeren. We promoten een gezonde levensstijl waarbij we beweging in een gezonde omgeving willen stimuleren, onder meer via allerlei activiteiten van onze sportdienst. Nieuwpoort beschikt over talrijke speelpleinen en sinds enige tijd ook over nieuwe fitnesstoestellen in openlucht. En het mag gezegd, het (jonge) publiek maakt hier dankbaar gebruik van. Een ander belangrijk luik is het mentaal welbevinden van onze kinderen en jongeren. Zo organiseerden we via het Huis van het Kind de sociale vaardigheidsreeks 'Guus en Trompi' voor kinderen uit de derde kleuterklas.""Vorig jaar was de cursus voor 9 tot 12-jarigen 'Bouwen aan zelfvertrouwen' een groot succes en binnenkort start er een nieuwe reeks over 'Omgaan met frustratie en agressie'. Dit jaar hebben we ook een nieuwe jeugdmedewerker (Jens) en een opbouwwerker (Robbe) aangeworven bij de Jeugddienst. Hierdoor wordt de werking van de Jeugddienst aanzienlijk versterkt. Zij staan als onze eigenste 'Warme William-en' altijd klaar en zijn voor onze kinderen en jongeren een aanspreekpunt voor alles wat hen dwarszit. Onze Jeugddienst lanceert binnenkort een bevraging bij alle jongeren en kinderen tot 18 jaar om te weten wat er bij hen leeft. Zo leren we hoe we als beleidsmakers Nieuwpoort aantrekkelijker kunnen maken voor deze doelgroep. Nieuwpoort zal de komende jaren nog meer initiatieven nemen en investeren om ons doel te bereiken!"(MVQ)