De brandweer verwittigde de gasmaatschappij die snel ter plaatse kwam en enkele metingen uitvoerde. In het appartement wonen een achttal bewoners, enkele waren thuis en moesten even op straat wachten tot het gebouw weer veilig was.

Vanwaar de geur juist vandaan kwam is niet bekend.

(JT)

De brandweer verwittigde de gasmaatschappij die snel ter plaatse kwam en enkele metingen uitvoerde. In het appartement wonen een achttal bewoners, enkele waren thuis en moesten even op straat wachten tot het gebouw weer veilig was.Vanwaar de geur juist vandaan kwam is niet bekend.(JT)