In het bestuursakkoord staat vermeld dat G-sportinitiatieven vanuit de stad gesteund en gestimuleerd worden. Daarom pakt de Sportdienst voor de tweede keer uit met G-sport@Kortrijk. Waar dit initiatief vorig jaar nog beperkt bleef tot een zaterdagnamiddag werd er dit keer gekeken om dit een volledige dag te doen. "We kozen ook voor een weekdag om ook instellingen en scholen voor buiteng...