Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "De cvba Sappenleen heeft als doelstelling om economische ontwikkelingen in de stad te verwezenlijken. Op het industrieterrein is verdere economische ontwikkeling op dit moment zowel financieel als ruimtelijk gezien niet m...

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "De cvba Sappenleen heeft als doelstelling om economische ontwikkelingen in de stad te verwezenlijken. Op het industrieterrein is verdere economische ontwikkeling op dit moment zowel financieel als ruimtelijk gezien niet mogelijk. Hierdoor zijn de financiële middelen waarover de cvba Sappenleen beschikt op dit moment slapend.""De cvba Sappenleen onderzocht dan ook de piste om de reserves aan te wenden voor de aankoop van twee handelspanden in het winkelhart van de stad om zo toch wat activiteit aan de dag te kunnen leggen, opnieuw starters te kunnen steunen en wat meer rendement te halen dan wat de bankrenten op vandaag toelaten. Hiermee komt de cvba echter in het vaarwater terecht van de vzw Centrummanagement. Een fusie van beide agentschappen lijkt dan ook de meest efficiënte keuze om de economie in de stad te ondersteunen.""Het stadsbestuur wil de samenwerking met de externe verzelfstandigde agentschappen vzw Centrummanagement en cvba Sappenleen daarom tijdelijk verlengen tot en met 1 september 2020. Zo kan de fusie voltooid worden en kan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en het eengemaakte economische agentschap tot stand komen en ter goedkeuring voorgelegd worden. De punten worden maandag voorgelegd aan de gemeenteraad."(AHP)