Op donderdag 17 oktober waren familieleden en kennissen van een overledene precies een week te laat nadat zij pas de woensdag voordien op 9 oktober de brief hadden ontvangen en er daarom van uitgingen dat de dienst donderdag 17 in plaats van donderdag 10 oktober plaatsvond. Met dit probleem wordt echter niet alleen Bart Amez gecon...