Van 48 kleuters en leerlingen in het eerste schooljaar naar 152 nu: dat is een enorme, ruim driedubbele groei die meteen ook aangeeft dat vele jonge gezinnen dit type van onderwijs weten te appreciëren en mee willen werken aan de verdere uitbouw ervan. De lagere afdeling is nu volzet, bij de kleuters zijn er nog enkele plaatsen vrij. Voor het schooljaar 2020-2021 zal De Kleine Wereld een inschrijfprocedure moeten hanteren.
...

Van 48 kleuters en leerlingen in het eerste schooljaar naar 152 nu: dat is een enorme, ruim driedubbele groei die meteen ook aangeeft dat vele jonge gezinnen dit type van onderwijs weten te appreciëren en mee willen werken aan de verdere uitbouw ervan. De lagere afdeling is nu volzet, bij de kleuters zijn er nog enkele plaatsen vrij. Voor het schooljaar 2020-2021 zal De Kleine Wereld een inschrijfprocedure moeten hanteren.Coördinator Mien Desmet: "Wij zijn gestart met een klas voor kleuters en twee klassen voor het lager. Nu, vijf jaar later, hebben wij enkel nog enkele plaatsen voor kleuters. De Kleine Wereld telt nu ook drie kleuterleidsters, zeven begeleiders voor het lager, een zorgcoördinator, een administratieve verantwoordelijke, twee medewerkers voor de opvang, twee poetshulpen en mezelf als coördinator. Dat is een mooi team en wij zijn er allemaal klaar voor om er weer goed tegen aan te gaan vanaf maandag 2 september."Eigenlijk bestond er ruim vijf jaar geleden al een werkgroep die de komst van een Freinetschool in Waregem aan het voorbereiden was. "Ik had het toen al ervaren bij mijn eigen dochtertje. Ik wou dat ze zelf iets extra's kreeg tijdens haar schooltijd, een soort van onderwijs dat rekening houdt met de persoonlijke ontwikkeling, zelfvertrouwen biedt in plaats dat zogenaamde derden oordelen over hoe een kind zich hoort te ontwikkelen in de school.""Het klikte meteen met de werkgroep toen ik mij er zelf bij ging aansluiten", aldus Mien Desmet. "Gaandeweg zijn wij dan tot de eigenlijke start van De Kleine Wereld gekomen. Het resultaat is na vijf jaar werking toch navenant te noemen. Let wel: wij volgen de officiële leerplannen, halen de gestelde eindtermen. Wat ook wil zeggen dat wij net als alle andere scholen inspecteurs op bezoek krijgen die komen evalueren en hun rapporten opmaken. Dat blijft op dat vlak allemaal hetzelfde als in het klassieke onderwijs. Net als alle andere scholen krijgen wij dezelfde subsidies van de overheid. Met een enkele uitzondering: voor onze gebouwen zijn er geen toelagen. Daar moeten wij zelf voor zorgen. Dankzij een stevig uitgebouwd netwerk slagen wij daarin."Alle ouders krijgen inzage in de financiële boekhouding. Zij krijgen gedetailleerde toelichtingen en weten waarvoor elke euro moet dienen. "Voor ons is dat evident: wij hanteren openheid", aldus Mien. "De ouders nemen deel aan alles wat met de school te maken heeft. Zo maken wij letterlijk samen een school waar onderwijs gegeven wordt, waarin wij allen geloven en er ook voor gaan. Voor volgend schooljaar 2020-2021 moeten wij op aangeven van de overheid een inschrijvingsprocedure invoeren om kampeerders te vermijden. Maar dat is de toekomst. Eerst het huidige, nieuwe schooljaar goed inzetten." (DJW)