Frans Carron (87) is niet te spreken over wat er in bepaalde media verscheen rond zijn pluimveeslachterij. "Foutieve opmerkingen", reageert hij. "Onze slachterij ging niet door met die praktijken. Sedert 2016 volgen we de vergunde hoeveelheden."
...

Frans Carron (87) is niet te spreken over wat er in bepaalde media verscheen rond zijn pluimveeslachterij. "Foutieve opmerkingen", reageert hij. "Onze slachterij ging niet door met die praktijken. Sedert 2016 volgen we de vergunde hoeveelheden.""Almanaar geeft de slachthoeveelheden op maandelijkse basis door aan de omgevingsinspectie. Deze rapporteerde aan de procureur dat er een aantal dagen te veel werd geslacht. Dit heeft te maken met enkele slechte afspraken met de kippenleveranciers, die een aantal keren te veel leverden. Almanaar rapporteert deze cijfers iedere maand zelf en daarom vragen we een milde straf. De laatste overtredingen op de slachtcijfers dateren van de zomer van 2018. De exploitatie werd aangepast, zodat er nu geen problemen meer zijn met de leveringen.""De slachterij zou tot vijf keer te veel hebben geproduceerd tijdens de periode van 2016, maar toen waren er geen regularisatieprocedures lopende. Dit was dus voor de eerste strafzaak, waarvoor de zaakvoerders streng werden veroordeeld en de zure buur flink wat centen opstreek. Lees: 17.000 euro! Kinderen pesten op school moet verschrikkelijk zijn, maar volwassen mensen worden er ziek van. In de virus illustribus staat geschreven : Homo Homini Lupus: de mens is een wolf voor zijn medemens. Door te pesten krijg je op vandaag een vergoeding: een echte schande!"Volgens Frans werd de vergunning verleend door minister Joke Schauvlieghe, na allerlei officiële onderzoeken zowel provinciaal als Vlaams. "Geurmetingen, geluidsmetingen, milieuconsulenten, MER-deskundigen gingen hieraan vooraf. Al deze stukken werden eveneens voorgelegd op de rechtbank.""Enkele buren dienen telkens een geur- of reukklacht in, met als voornaamste opzet om het slachthuis te laten sluiten. Wanneer agenten een interventie komen doen, ruiken ze soms een slachtgeur, soms een varkensgeur en soms zelfs niets. Dit is hoe dan ook een subjectief gegeven. Uit officiële oudere en recente (geur)snuffelmetingen - uitgevoerd door erkende MER-deskundigen - kan besloten worden dat de huidige hinder aanvaardbaar is voor de buren. Dit zijn objectieve vaststellingen. De raadgever van Almanaar heeft deze stukken ook voorgelegd aan de rechtbank. De rechter zal hierover oordelen", zegt Frans."Sinds 2012 worden agenten maandelijks, wekelijks en soms zelfs dagelijks opgeroepen om toch maar een dossier tegen Almanaar te kunnen opmaken. We bevinden ons met dit stukje Bollewerpstraat in een landbouwgebied midden de varkens en kippen, koeien en een groenteboerderij. Zelfs op tien meter van zijn achterdeur zitten er varkens.""We investeerden geen 90.000 euro zoals vermeld in de media, maar wél 900.000 euro in de slachterij. Almanaar wenst deze trend door te zetten met het installeren van de allernieuwste technieken om het huidig slachtritme verder te exploiteren volgens de opgelegde normen. Er is dus helemaal geen enkele reden om een exploitatieverbod op te leggen.""Al acht jaar proberen wij te investeren in de toekomst, maar we staan nog altijd even ver. Intussen loopt de buurman gezwind met petities rond, zelfs tot op één kilometer van onze slachterij. Het moet gedaan zijn met dat gepest, ondoelmatige over-reglementeringen en bureaucratisering. De minister had beslist, maar één individu, één buurman kan de hele zaak laten ontploffen.""Ik ben geen beleidsmaker, maar wanneer alles unaniem goedgekeurd is, hoe is het dan mogelijk dat alles weer op losse schroeven wordt gezet door opgezette leugens en onwaarheden? Weinigen zullen in dit land nog risico's durven nemen om op een efficiënte manier de economie draaiende te houden. Het is aan de politici om moedige besluiten te nemen. Geen woorden maar daden", eindigt Frans Carron.De buurman in kwestie was niet bereikbaar voor commentaar.