Het is een ontspannen Francis Debruyne die we op een zonnige maandagmorgen ontmoeten in zijn huis in de Zwingelaarsstraat. Er staan enkele vrije uren gepland en echtgenote Tine droomt ervan om een wandelingetje aan zee te maken. "Er is in de late namiddag meerderheidsvergadering", bekijkt Francis zijn agenda, "maar misschien kan dat wandelingetje nog lukken."
...

Het is een ontspannen Francis Debruyne die we op een zonnige maandagmorgen ontmoeten in zijn huis in de Zwingelaarsstraat. Er staan enkele vrije uren gepland en echtgenote Tine droomt ervan om een wandelingetje aan zee te maken. "Er is in de late namiddag meerderheidsvergadering", bekijkt Francis zijn agenda, "maar misschien kan dat wandelingetje nog lukken."Jij kreeg de politieke pap van jongs af binnen?Francis Debruyne: "Daar moet je niet aan twijfelen. Mijn pa André Debruyne is twee jaar schepen geweest in Roeselare, achttien jaar voorzitter van het OCMW en 38 jaar provincieraadslid. Neem daar nog bij dat hij in heel veel verenigingen bestuursfuncties uitoefende.""Mijn broer Kris is voorzitter van de gemeenteraad in Oud-Heverlee en wordt in 2021 schepen en mijn schoonzus Veroniek Desender zetelt ook in de Roeselaarse gemeenteraad. Op familiebijeenkomsten wordt er inderdaad vaak over politiek gepraat (lacht)."Officieel zijn er geen standen meer bij CD&V maar het merendeel van je stemmen komen toch van de landbouwers?"Gemeentepolitiek mag je niet vergelijken met nationale politiek. Het klopt dat de drie zuilen binnen de partij landbouw, middenstand en ACV niet meer zo afgescheiden zijn maar dat wis je niet in enkele jaren uit. Zeker in de gemeentepolitiek stemmen de mensen op personen die ze kennen en die ze zien op vergaderingen en in verenigingen waar ze ook lid van zijn."Aanwezigheidspolitiek is voor jou zeer belangrijk?"Natuurlijk! Pas op die manier weet je wat er leeft in een gemeenschap en kun je een netwerk uitbouwen. Ik had natuurlijk een groot voordeel dat ik met mijn politieke vragen terecht kon bij mijn pa, schoonzus en hun netwerk. Als je als politicus uit het niets moet beginnen, is het ontzettend moeilijk om gehoord te worden."Hoge bomen vangen veel wind. Er zal ongetwijfeld kritiek komen?"Ik kan daar goed mee overweg. Maar negatieve kritiek op onze stad raakt mij wel. Roeselare is één van de beste en snelst groeiende steden van Vlaanderen. Niet alles kan in een handomdraai gerealiseerd worden maar wie het bestuursakkoord leest, beseft hopelijk dat dit een degelijk onderbouwd meerjarenplan is. Ik begrijp volkomen dat je niet voor iedereen goed kan doen. Maar je kunt dit wel proberen te doen. En ik begrijp ook dat het de taak van de oppositie is om kritisch te zijn maar er mag, wat mij betreft, ook eens wat positieve kritiek vanuit die hoek komen. Het is niet zo dat de oppositie a priori negatieve kritiek moet spuien."Het gaat bijzonder snel voor jou want in januari 2022 word je schepen?"Het gaat sneller dan verwacht, ja. In 2022 nemen Mieke Vanbrussel, Stefaan Van Coillie en ikzelf de fakkel over van Griet Coppé, Marc Vanwalleghem en Dirk Lievens. Neen, over bevoegdheden is er nog niet gesproken. Daar is het nog veel te vroeg voor. Maar ik weet wel dat het een warme overdracht zal zijn: de schepenen die afscheid nemen zullen ons zeker goed op weg helpen. En als we vragen hebben, zullen we raad kunnen vragen aan hen."Roeselare blijft voor jou een zeer belangrijke stad voor de landbouw?"Heel zeker. We hebben de vruchtbaarste grond van Europa, we hebben het proefcentrum Inagro, de REO-veiling, vele diepvriesverwerkende bedrijven, het Huis van de Voeding en de tweejaarlijkse Agro Expo-beurs. Dit is niet voor niets de Vallei van de Voeding."Blijft dit behouden en uitwerken de uitdaging voor de toekomst?"Ongetwijfeld maar ook moet Roeselare bruisend maar leefbaar blijven voor iedereen. Ook voor de zelfstandigen die van onze stad een echte commercestad maken. Ik hoop dat Roeselare altijd een mooie stad blijft midden het platteland (lacht)."