De Snoek in Fortem is in Vlaanderen, Wallonië en Frans-Vlaanderen de enige nog volledig bewaarde brouwerij uit de negentiende eeuw, zegt de site van het museum. Aan het museum is ook een herberg verbonden waar bezoekers na hun rondleiding nog iets kunnen degusteren en waar de mensen uit het dorp 's avonds iets komen drinken. Het genereert inkomsten! Dat de vzw Westhoekmonumenten die het museum beheert iemand bereid vindt om de herberg open te houden, mag dus als cruciaal gezien worden voor het voortbestaan van het museum.
...