"We zitten middenin een zware nieuwe coronagolf, en als gemeenteraadslid heeft Misson een voorbeeldfunctie", stelt Open VLD-raadslid Björn Prasse. Als oppositieraadslid vraagt hij zich dan ook af of Misson vanavond de toegang tot de gemeenteraad niet ontzegd moet worden, al acht gemeenteraadsvoorzitter Patrick De Meulenaere (SP.A) de kans dat dit mogelijk is eerder klein. "Ik ben mij hier momenteel nog voor aan het informeren bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, maar ik vrees er eerlijk gezegd voor. Een democratisch verkozen gemeenteraadslid moet immers te allen tijde zijn ambt kunnen uitoefenen", zegt hij. De Meulenaere neemt de vraag van Open VLD ernstig en roept als gemeenteraadsvoorzitter de hoogdringendheid in. "Mijn buikgevoel zegt óók dat het, in tijden waarin het aan...

"We zitten middenin een zware nieuwe coronagolf, en als gemeenteraadslid heeft Misson een voorbeeldfunctie", stelt Open VLD-raadslid Björn Prasse. Als oppositieraadslid vraagt hij zich dan ook af of Misson vanavond de toegang tot de gemeenteraad niet ontzegd moet worden, al acht gemeenteraadsvoorzitter Patrick De Meulenaere (SP.A) de kans dat dit mogelijk is eerder klein. "Ik ben mij hier momenteel nog voor aan het informeren bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, maar ik vrees er eerlijk gezegd voor. Een democratisch verkozen gemeenteraadslid moet immers te allen tijde zijn ambt kunnen uitoefenen", zegt hij. De Meulenaere neemt de vraag van Open VLD ernstig en roept als gemeenteraadsvoorzitter de hoogdringendheid in. "Mijn buikgevoel zegt óók dat het, in tijden waarin het aantal coronabesmettingen opnieuw fors toeneemt, zeer ongepast was van meneer Misson om zonder mondmasker een menigte toe te spreken. Als gemeenteraadslid oefen je inderdaad een voorbeeldfunctie uit, en de kans is reëel dat hij bij een opgelopen besmetting het virus verder overdraagt. Dit is beschamend."Misson zelf zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. "Alleen aan het einde van de optocht heb ik mijn mondmasker even afgezet om op het stationsplein een kleine toespraak te geven. De organisator had mij dat als fractievoorzitter van Vlaams Belang in Blankenberge gevraagd om de aanwezigen een hart onder de riem te steken, maar de optocht was niet politiek gekleurd. Het was een Vlaamsgezinde anti-Vivaldibetoging; er liepen ook N-VA'ers, PVDA'ers en heel wat onafhankelijken mee", reageert hij.Dat laatste wordt door gemeenteraadslid Björn Prasse ook in vraag gesteld. "De optocht kwam duidelijk uit extreemrechtse hoek. Vlaams Belang heeft de mars achteraf ook voor een stuk gekaapt door er op sociale media de slogan 'niet mijn regering' aan te koppelen."Misson overweegt, indien hij vanavond effectief uit de gemeenteraad wordt geband, klacht in te dienen bij de gouverneur. "Prasse is overigens wel de laatste om mij morele lessen te geven. Toen hij betrapt werd op openbare dronkenschap had hij immers óók een voorbeeldfunctie", klinkt het.Volgens Prasse ging ook burgemeester Daphné Dumery zondag in de fout. "Niet-georganiseerde samenscholingen van meer dan vier personen zijn op dit moment niet toegelaten, en aangezien die protestmars niet werd aangevraagd, is dat hier het geval. De politie heeft de mars gedoogd, maar het is de taak van een burgemeester om richtlijnen van de hogere overheid uit te voeren", klinkt het.Burgemeester Daphné Dumery reageert op haar beurt dan weer dat ze geen manifestaties kan verbieden waarvan ze op voorhand niet wist dat ze zouden plaatsvinden. "En handhaving is de taak van de politie." Volgens korpschef Hans Quaghebeur was er uiteindelijk geen reden om de bijeenkomst te verbieden. "In samenspraak met de federale politie hebben wij, zoals bij elke volksoploop, deze manifestatie behandeld volgens de principes van 'genegotieerd beheer van de openbare ruimte'. Dit houdt in dat we voorrang gaven aan het bewaren van de openbare rust, en deze is op geen enkel ogenblik verstoord geweest. Er waren geen geweldplegingen en er werden geen racistische slogans gescandeerd. We hebben er uiteraard ook op toegezien dat de coronamaatregelen gerespecteerd werden. Alles verliep coronaproof; de actievoerders droegen een mondmasker en wandelden in bubbels van vier."Wat betreft het verbod op niet-georganiseerde samenscholingen van meer dan vier personen, zegt Quaghebeur het volgende. "Er waren 184 deelnemers: dat is minder dan op een doorsnee zaterdag in de Kerkstraat. Uiteraard hebben we de betogers goed gemonitord op eventuele inbreuken, maar als wij ze uit elkaar hadden gehaald, dan was het de politie geweest die de openbare ordeverstoring had uitgelokt."