"De toestand daar vind ik schrijnend. Het beeld van de verloederde haven is geenszins bevorderend voor het prachtige domein dat het recreatie-eiland De Balokken is geworden. Van sommige boten is het zeil helemaal kapot. Zo'n toestanden trekken ook vandalisme aan."
...

"De toestand daar vind ik schrijnend. Het beeld van de verloederde haven is geenszins bevorderend voor het prachtige domein dat het recreatie-eiland De Balokken is geworden. Van sommige boten is het zeil helemaal kapot. Zo'n toestanden trekken ook vandalisme aan.""Ook de pontons worden niet onderhouden en zijn 'vergroend'. Er werd sinds lange tijd niet meer gebaggerd in de oude Leie. Daardoor zijn er veel ondiepe stukken en is de oude Leie quasi niet meer bevaarbaar. Er liggen ook afgeknakte takken in het water. Wat kunnen wij als stadsbestuur doen om te bemiddelen zodat er wat verandering komt?", vroeg Belinda Beauprez."We zullen moeten nagaan of de Yacht Club Wervik nog bestaat en of er nog een bestuur is", reageerde schepen van Toerisme Geert Bossuyt (SP.A). "Volgens onze Dienst Toerisme krijgen we over de jachthaven weinig klachten. De vraag tot uitbaggeren, zullen we moeten overmaken aan de Vlaamse Waterweg, de beheerder van de Leie."De Yacht Club Wervik bestaat sinds 2009 en is ook vandaag nog actief. Johan Desmet is voorzitter. Hij was tien jaar uitbater van de cafetaria De Balokken. Hij geeft meer uitleg over het 'Frans botenkerkhof'. "Het gaat om twee boten waarvan we de eigenaars niet kunnen bereiken. Wat de derde boot betreft, daarvan is de eigenaar overleden en is nu in handen van een notaris", vertelt Johan. "De drie boten hebben we naar achteraan de jachthaven versleept. Elke eigenaar moet zijn eigen ponton onderhouden. Zo staat het in het huishoudelijke reglement", besluit hij. (EDB)