De drie eerder genoemde factoren zorgen ervoor dat hun gezondheidstoestand er mogelijk op achteruitgaat. In dat perspectief kende EFID (European Foundations' Initiative on Dementia) haar Awards 2020 toe aan initiatieven die oplossingen vonden voor de specifieke uitdagingen waar de coronapandemie ons voor plaatst, onder de noemer 'Spreading a Legacy For the Future'.
...

De drie eerder genoemde factoren zorgen ervoor dat hun gezondheidstoestand er mogelijk op achteruitgaat. In dat perspectief kende EFID (European Foundations' Initiative on Dementia) haar Awards 2020 toe aan initiatieven die oplossingen vonden voor de specifieke uitdagingen waar de coronapandemie ons voor plaatst, onder de noemer 'Spreading a Legacy For the Future'.Negen geselecteerde Award-winnaars kregen samen in totaal 67.500 euro, een bedrag dat zal worden besteed aan het opdrijven van hun inspanningen om mensen met dementie bij te staan, nu de pandemie hen zo hard treft.Twee van de winnaars komen uit West-Vlaanderen: de buddy-organisatie Het Ventiel vzw uit Harelbeke, die zich vooral richt op mensen met jongdementie, en het regionaal expertisecentrum Foton in Brugge (netwerk van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen).2020 is ook het tiende en laatste jaar van de EFID-werking. Daarom ging er bij de selectie meer in het bijzonder aandacht naar projecten die aangaven hoe zij het EFID-gedachtegoed de komende jaren zullen blijven verspreiden.De EFID-erfenis bestaat uit diverse facetten. Een centraal element van het EFID-gedachtegoed is het streven naar een inclusieve samenleving die haar leden naar waarde schat en die hen helpt om hun basisbehoeften te vervullen en om waardig te kunnen leven, zich actief in te zetten en een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. De EFID-erfenis omvat belangrijke lessons learned over dementie op basis van de ervaringen van vroegere Award-winnaars, de studies die werden gedaan en de workshops die de voorbije jaren werden gehouden en die hebben geleid tot de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden bij de deelnemers.Award-winnaars werden geselecteerd vanwege hun creativiteit bij het zich aanpassen aan de huidige situatie. Ze onderhouden partnerschappen met diverse stakeholders en zetten nieuwe op, en ze leggen hun oor te luisteren bij hun gemeenschap en haar noden. Zij slagen erin het leven van mantelzorgers die hun naasten bijstaan te verbeteren, de achteruitgang van mensen door het gebrek aan stimulansen te counteren en het leven van mensen met dementie te verbeteren, of ze nu thuis wonen of in een woonzorgcentrum.