Het is een stralende Michiel Hendryckx die we ontmoeten op de Mercator. "Het is voor mij een prettig weerzien met dit schip", vertelt hij. "Ik mocht als journalist van De Standaard eens meevaren, toen het voor renovatie naar Antwerpen moest. Dat was een schip vol oude knarren. Allemaal zestigers en zeventigers. Inderdaad, zoals ik. (knipoogt) Dat waren matrozen die vroeger op het schip gewerkt hadden. Ik herinner mij nog dat de vrees toen bestond dat Antwerpen het schip zou claimen na de restauratie. Hoe lang dat geleden is? (blaast) Zeker meer dan tien jaar. Ik weet nog dat ik toen net digitaal werkte."
...