Fortem kermis begint op vrijdag 7 juni om 20 uur met een quiz. Feit is dat de quiz samenvalt met de bingoavond die wat verder op de Kwelle ten voordele van het leerlingenvervoer wordt gehouden. Voor de quiz in Fortem mag iedere ploeg uit vier personen bestaan, deelnameprijs is 5 euro per deelnemer.
...