Op het einde van de 18de eeuw annexeert Frankrijk onze gewesten. Napoleon vreest een aanval vanuit Engeland op de haven van Oostende en laat daarom in 1811 een imposant fort optrekken in de duinen. In de beide wereldoorlogen krijgt het fort een bestemming als artilleriekwartier van het Duitse leger. Daarna ligt het er jaren vervallen bij, tot het in de jaren negentig opgekalefaterd wordt. Dat is in een notendop de geschiedenis van het fort.
...