Forse stijging van het aantal geboortes in Brugge in 2021

Jasper Pillen. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Er was in Brugge in 2021 een opmerkelijke stijging van het aantal geboortes. “De Bruggelingen hebben duidelijk niet stilgezeten tijdens de lockdown”, concludeert schepen van burgerzaken Jasper Pillen (Open VLD).

Opvallend in de cijfers van de dienst Burgerzaken in Brugge is dat er geen inhaalbeweging kwam in de huwelijken, maar dat er wel een opmerkelijke stijging is in de geboorten. Het Brugse inwonersaantal steeg lichtjes, naar 118.466. “We stellen jammer genoeg opnieuw vast dat, net zoals in 2020, ook in het jaar 2021 het aantal overlijdens hoger lag dan daarvoor”, zucht Jasper Pillen.

Dalende trend omgebogen

In 2018, 2019 en 2020 noteerden Brugge – net als in heel Vlaanderen – een aanhoudende daling van het aantal geboortes. Jasper Pillen: “Daar waar dat er in 2018 net geen 2.300 waren, ging het in 2020 nog maar om 2.135 geboorten. Het voorbije jaar daarentegen steeg het Brugse geboortecijfer fors. De Bruggelingen hebben duidelijk niet stilgezeten tijdens de lockdown. Er werden 2.257 kinderen geboren in Brugge (1.155 jongens en 1.102 meisjes). Onder die 2.257 geboorten zijn er 913 Brugse kindjes te noteren. Dat zijn kinderen van wie de moeder in Brugge gedomicilieerd is.”

Geen inhaalbeweging qua huwelijken

In 2020 werden vele tientallen huwelijken geannuleerd omwille van de eerste lockdown en de zeer strenge coronamaatregelen. De diensten van de burgerlijke stand hielden rekening met het scenario waarin zich in 2021 een inhaalbeweging zou voordoen, maar dat bleek niet het geval.

“Heel wat echtparen waren omwille van de wisselende coronamaatregelen blijkbaar eerder terughoudend om hun uitgestelde huwelijk van 2020 al in te halen in 2021,” aldus schepen Jasper Pillen. “In 2021 werden uiteindelijk 374 Brugse koppels gehuwd. Dat zijn er iets meer dan in 2020 (359), maar nog altijd opvallend minder dan in 2019 (462).”

Overlijdens

Net als in 2020 ligt het sterftecijfer in Brugge beduidend hoger dan de voorgaande jaren. “We zien jammer genoeg voor het tweede jaar op rij een duidelijk hoger sterftecijfer in onze stad. Zo stierven er in 2021 in totaal 2053 Bruggelingen. Dat is een gemiddelde van 171,08 per maand,” vervolgt de schepen. “In 2020 overleden maandelijks gemiddeld 170,67 Bruggelingen. Tussen 2009 en 2019 (dus voor Corona) waren dat er gemiddeld 150,39 per maand. Covid-19 zal hier de belangrijkste reden voor zijn.

“Een lichtpuntje is evenwel dat de sterftecijfers in de eerste helft van 2021 veel hoger lagen dan op het einde van het jaar. De zeer hoge vaccinatiegraad in onze stad is hier vermoedelijk een reden voor, iets waar we de Bruggelingen en de vele vrijwilligers heel dankbaar voor zijn,” meent schepen Pillen.

Inwonersaantal

Dit alles heeft, samen met emigrerende Bruggelingen en de komst van nieuwe inwoners, uiteraard ook een invloed op het exacte inwonersaantal van Brugge. “Op 1 januari 2022 telde onze stad 118.466 inwoners. Dat zijn er 14 meer dan in 2021, wat een lichte stijging is van 0,0118%,” besluit Jasper Pillen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.