"Veel andere opties waren er niet. Vooral voor de foorkramers die vorig jaar nog voorbij de Kasteelbrug stonden, zal dit een verbetering zijn", reageerde Heidi Coussens van het Paasfoorcomité toen het stadsbestuur de plannen voor de foor bekend maakte. Heidi is vooral blij is dat het stadsbestuur voor alle 1...

"Veel andere opties waren er niet. Vooral voor de foorkramers die vorig jaar nog voorbij de Kasteelbrug stonden, zal dit een verbetering zijn", reageerde Heidi Coussens van het Paasfoorcomité toen het stadsbestuur de plannen voor de foor bekend maakte. Heidi is vooral blij is dat het stadsbestuur voor alle 138 attracties nog een plaatsje vond.Het was Wouter Vermeersch (VB) die maandagavond tijdens de gemeenteraad zijn bezorgdheden daarover uitte. Hij vreest vooral voor de resterende bovengrondse parkeerplaatsen. "De beschikbare oppervlakte van het Conservatoriumplein voor de Paasfoor is gehalveerd door de stationswerken die daar momenteel worden uitgevoerd. Er werd daarom beslist om met een deel van de foorkramers uit te wijken naar de Dam op Buda", reageerde schepen Arne Vandendriessche. "Behalve de straat zelf wordt ook een deel van Parking Broeltorens ingenomen. Ook de foorkramers die tot vorig jaar verder dan de Kasteelbrug stonden, zullen een nieuwe standplaats krijgen op deze plek. De camperparking aan de Damkaai blijft bruikbaar, net als een stuk van de parking zelf."De schepen bevestigde wel dat het om een voorlopige oplossing gaat. "We stellen op dit moment alles in zijn werk om de foor op volle sterkte te houden, en dat is ook gelukt. Dat wil niet zeggen dat we ook definitief verhuizen, eens de verschillende stadswerken voorbij zijn zullen we dat herbekijken."Hoeveel parkeerplaatsen er precies zullen sneuvelen tijdens de foorperiode (van 9 tot en met 26 april) kan de schepen nog niet zeggen.(Annelies Nollet)