Gelukkig kunnen we rekenen op 25 vrijwilligers en tien opvanggezinnen om onze capaciteit aan te passen want wij kunnen maar 20 honden en 19 katten (puppy's en kitten niet inbegrepen, red.) huisvesten. Ook neerhofdieren en paarden krijgen opvang. Het grootste probleem is en blijft het feit dat nog veel te veel dieren niet gechipt...

Gelukkig kunnen we rekenen op 25 vrijwilligers en tien opvanggezinnen om onze capaciteit aan te passen want wij kunnen maar 20 honden en 19 katten (puppy's en kitten niet inbegrepen, red.) huisvesten. Ook neerhofdieren en paarden krijgen opvang. Het grootste probleem is en blijft het feit dat nog veel te veel dieren niet gechipt zijn of niet in orde zijn met de chip.Dierenopvangcentrum Folyfoot vzw is sinds 1996 een erkend asiel dat zorg draagt voor de opvang van zwerfdieren in opdracht van politie en gemeentediensten. Deze zomervakantie worden extra maatregelen getroffen om 'afgezette' dieren te verzorgen.Het asielcentrum is zeven dagen op zeven, dag en nacht bereikbaar voor politie en gemeentediensten. De opgehaalde dieren worden eerste gecontroleerd en in het beste geval onmiddellijk naar het baasje teruggebracht. De overige worden met de interventiewagen naar het asiel gebracht waar ze de nodige zorgen krijgen. Na vijftien dagen worden ze via onze Facebookpagina ter adoptie voorgesteld."Een bijkomend probleem is dat het einde van de vakantie niet direct voor verademing zorgt in ons asiel", verduidelijkt Jurgen. "Veel honden, katten en neerhofdieren worden in het begin of tijdens de vakantie aangekocht. Eénmaal de school weer opent en het gewone beroepsleven opnieuw zijn gewone ritme krijgt is er al te veel geen plaats meer voor het dier met de gekende gevolgen. Een bewustmakingscampagne via de Federale Overheid kan misschien soelaas brengen." (PPW)