"Dit jaar is het om gezondheidsredenen onverantwoord maar zeker ook door de voorzorgsmaatregelen praktisch en organisatorisch onmogelijk om volkstoneel t...

"Dit jaar is het om gezondheidsredenen onverantwoord maar zeker ook door de voorzorgsmaatregelen praktisch en organisatorisch onmogelijk om volkstoneel te brengen zoals het hoort", legt Roland Delannoy uit.Sinds 1954 brengt het Flor Barbry's Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen onafgebroken theater in talrijke zalen in West- en Frans-Vlaanderen. Het gaat over meer dan 30 voorstellingen per jaar."We zullen het allemaal missen. Veel toeschouwers zullen ontgoocheld zijn. En dat begrijpen we. Ook wij, de spelers en alle medewerkers van het Volkstoneel, vinden het erg jammer. We zullen echter met des te meer goesting en enthousiasme onze activiteiten hervatten in het seizoen 2021-2022. Laat ons hopen dat we er eind augustus 2021 kunnen en mogen aan beginnen." (MD)