"Onlangs fusioneerde Visix Brandshiners met een Lokerse firma", aldus salesmanager Eli Declercq. "We werden dit jaar ook lid van Voka en nemen vandaag met 45 medewerkers deel aan Voka Charter Duurzaam Ondernemen." Op deze manier wil Voka een milieuvriendelijke manier van ondernemen verankeren in het DNA van hun leden en hen helpen om de duurzame ontwikk...

"Onlangs fusioneerde Visix Brandshiners met een Lokerse firma", aldus salesmanager Eli Declercq. "We werden dit jaar ook lid van Voka en nemen vandaag met 45 medewerkers deel aan Voka Charter Duurzaam Ondernemen." Op deze manier wil Voka een milieuvriendelijke manier van ondernemen verankeren in het DNA van hun leden en hen helpen om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te halen. "Ons bedrijf wenst naast het gewone werk ook inspanningen te doen voor armoedebestrijding en de toekomst van onze planeet", zegt Eli. "Eén van de acties is het zwerfvuil in de industriezone en omgeving van Beveren opruimen. Ook in ons Lokers filiaal gebeurt vandaag hetzelfde. Deze namiddag willen we tijdens de werkuren blikjes, plastiek of zwerfvuil uit grasbermen halen om zo onze buurt proper te houden. Op deze manier willen we ons personeel voor een stuk sensibiliseren om bewuster om te gaan met afval. Het team is verdeeld in groepjes van vijf en elke groep doet ongeveer vier kilometer aan. In het totaal gaat dit over zestien kilometer industriezone en buurtwegen die we samen aanpakken met al onze werknemers. Visix Brandshiners vindt het belangrijk om die duurzaamheid in alle regionen van de firma te integreren. Daarvoor vonden al een tweetal sessies rond klimaat en milieu plaats. Het is de bedoeling dat we om de drie maanden een ander initiatief organiseren, telkens gelinkt aan een ander thema. In september deden we al een actie om het personeel warm te maken om met de fiets naar het werk te komen. Er was toen een wedstrijd 'Lokeren versus Roeselare'. De werknemers haspelden van en naar het werk om het meest kilometers af en de winnaars werden beloond met een prijs. Dit concept hoort bij ons DNA en we willen dat ook ons personeel hierin dezelfde rol vervult." (KK)