Filiep Jodts (50) legt eed af als nieuwe procureur van West-Vlaanderen

Roeselarenaar Filiep Jodts (50) heeft vandaag in Gent de eed afgelegd als nieuwe procureur des Konings van West-Vlaanderen afgelegd. “Er ligt veel werk op de plank. Aan veel nieuwe vormen van criminaliteit, zoals cybercriminaliteit, moeten we een passend antwoord kunnen bieden. En dat is geen gemakkelijke opdracht.”

Filiep Jodts legde de eed af bij Erik Van de Sijpe, de eerste voorzitter van het hof van beroep in Gent. © OSM

Filiep Jodts studeerde af als licentiaat rechten in 1994 en werd aanvankelijk advocaat. In 2000 ging hij naar het bedrijfsleven, een jaar voordien werkte hij nog op het kabinet van toenmalig minister Karel Pinxten. “Maar in 2002 werd de roep van de magistratuur te luid, zoals een priesterroeping”, grapte Erik Van de Sijpe, de eerste voorzitter van het hof van beroep in Gent, bij wie hij zijn eed als nieuwe procureur aflegde. Hij deed zijn stage op het parket van Brugge en werd nadien rechter en onderzoeksrechter in Veurne. “Maar blijkbaar had u heimwee naar de staande magistratuur en u verhuisde opnieuw naar het parket.” In 2012 werd hij substituut-procureur in Veurne en nadien ook afdelingsprocureur. Nu wordt hij dus procureur voor heel West-Vlaanderen. Bij zijn benoeming roemde de Hoge Raad voor Justitie onder meer zijn grondige terreinkennis, leidinggevende beleidservaring, aanpassingsvermogen, gedrevenheid en stressbestendigheid. Ook zijn voorganger, Jean-Marie Cool, noemde hem een teamspeler met een duidelijke beleidsvisie.

Werkomgeving optimaliseren

Als procureur wordt Jodts de leidinggevende van een zestigtal magistraten, aangevuld met een 160-tal medewerkers. Jodts werd aangesteld voor vijf jaar, met kans op een verlenging met nog eens vijf jaar. Zelf kan hij niet wachten om te beginnen. “Er ligt veel werk op de plank. Aan veel nieuwe vormen van criminaliteit, zoals cybercriminaliteit, moeten we een passend antwoord kunnen bieden. En dat is geen gemakkelijke opdracht.”

Ook de werklast in zijn korps verminderen is een van zijn uitdagingen. “Per magistraat in Vlaanderen is de werklast de tweede hoogste binnen Europa.” Maar als hij één grote ambitie heeft, dan is het de werkomgeving van zijn korps optimaliseren. “Er wordt niet veel meer geïnvesteerd in gebouwen, zelfs niet meer in een likje verf. Ik mis een toekomstvisie.” Jodts droomt ervan meer diensten te centraliseren om zo middelen te kunnen besparen. In een interview met de Krant van West-Vlaanderen in november, sprak hij de wens uit om een nieuw justitiegebouw neer te poten in Oekene om dan de zes verouderde gebouwen van de federale politie in West-Vlaanderen te verkopen. Ook een nieuwe gevangenis op die plek moet volgens hem kunnen. De reacties op zijn voorstel waren volgens hem gemengd. “Toch blijf ik erbij dat we moeten werken aan een toekomstvisie voor onze gebouwen om zo te kunnen besparen en efficiënter te werken. In die zin was mijn voorstel eerder een steen in de kikkerpoel gooien.” (OSM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.