Op 26 juli 2017 was een 30-jarige uitzendkracht uit Frankrijk bij Verduyn met een zware heftruck bakken met wortelen aan het vervoeren van de snijlijn naar de koelwagen. De man nam een bocht te snel waardoor het gevaarte kantelde en op hem belandde. Het slachtoffer, dat nog maar drie maanden bij Verduyn aan de slag was, overleed in het ziekenhuis aan zijn...

Op 26 juli 2017 was een 30-jarige uitzendkracht uit Frankrijk bij Verduyn met een zware heftruck bakken met wortelen aan het vervoeren van de snijlijn naar de koelwagen. De man nam een bocht te snel waardoor het gevaarte kantelde en op hem belandde. Het slachtoffer, dat nog maar drie maanden bij Verduyn aan de slag was, overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Onderzoek wees uit dat de man geen attest had om een heftruck te besturen. "Hij had er dus nooit mee mogen rijden", stelde de arbeidsauditeur tijdens het proces. Volgens de verdediging kon Verduyn niets verweten worden. "Er geldt in het bedrijf een absoluut verbod om zonder attest met een heftruck te rijden", stelde de raadsman van het bedrijf. "Dat de mensen op de werkvloer het toch oogluikend toestonden, kan de bedrijfsleiding niet verweten worden. Iedere arbeider moet trouwens zo'n attest hebben."Maar de rechter was vrijdag een anderen mening toegedaan en achtte Verduyn schuldig aan nalatigheden die tot het ongeval hebben geleid. Het bedrijf kreeg een geldboete opgelegd van 24.000 euro, waarvan 6.000 euro effectief. Het uitzendkantoor Adecco zat mee in de beklaagdenbank. Volgens de arbeidsauditeur had het kantoor de werkpostfiche niet overlopen met het slachtoffer. "Had het kantoor dit wel gedaan zou het gezien hebben dat het slachtoffer niet over de nodige kwalificaties beschikte om met een heftruck te rijden", klonk het tijdens het proces. Maar de rechter sprak het uitzendkantoor vrijdag vrij. Hij oordeelde dat het niet bewezen is dat Adecco op de hoogte was dat de uitzendkracht over een heftruckattest moest beschikken. Tien nabestaanden van het slachtoffer stelden zich burgerlijke partij in de zaak en kregen van de rechter een totale schadevergoeding toegekend van 26.400 euro. (AFr)