Bij de start van het schooljaar neemt ook de drukte op de weg traditioneel weer toe. Elke ochtend- en avondspits fietsen heel wat kinderen en jongeren van en naar school en die bewegingen wil het stadsbestuur in alle veiligheid laten verlopen, zegt mobilteitsschepen Caroline Maertens (N-VA).
...

Bij de start van het schooljaar neemt ook de drukte op de weg traditioneel weer toe. Elke ochtend- en avondspits fietsen heel wat kinderen en jongeren van en naar school en die bewegingen wil het stadsbestuur in alle veiligheid laten verlopen, zegt mobilteitsschepen Caroline Maertens (N-VA).De twee fietstunnels onder de Rijksweg moeten voor een vlotte oversteek van de verkeersader zorgen, maar de nieuwste ondergrondse doorgang, ter hoogte van de Minervazone, moet nog aan bekendheid winnen, zo blijkt. "Die is sinds 2015 geopend en per uur wordt die door 35 tot 40 fietsers gebruikt. Die fietsen vanuit de Bosmolens naar Izegem. In de omgekeerde richting gaat het om de helft van dat aantal. Dat kan en moet beter. We zijn er ons wel van bewust dat de tunnel een gevaarlijk punt bevat. Wie vanuit de richting van Izegem komt en links de Bosmolens opdraait, krijgt te maken met het fietsverkeer op het fietspad richting Roeselare. Dat gaat vaak om snelle elektrische fietsen. Tot op vandaag zijn er nog geen noemenswaardige incidenten gemeld, maar we willen de plek snel zo veilig mogelijk maken."De tunnel ter hoogte van de Meensesteenweg, die al sinds 2012 geopend is, wordt wél intensief gebruikt. "In 2012 ging het om 140 fietsers per uur, nu gebruiken al ruim 300 fietsers de doorgang. Die wint dus elk jaar nog aan populariteit en wordt intensief gebruikt, ook met dank aan de opkomst van de elektrische fiets. Dat maakt de 'beklimming' niet langer lastig. Toch zijn er nog altijd fietsers die de rotonde gebruiken om de Rijksweg te dwarsen, terwijl dat eigenlijk niet langer hoeft."De voorbije zeven jaar werden er in beide tunnels amper drie ongevallen met lichamelijke letsels genoteerd. "Dat toont aan dat de situatie veilig is, maar elk ongeval is er een te veel. Daarom zullen we begin september een waarschuwingsbord plaatsen met de vraag om als fietser je snelheid te matigen en voorzichtig de tunnel in te rijden. Zo beperken we het risico tot een absoluut minimum."Izegem telt sinds kort ook vier fietsstraten: de Marktstraat, Ketelstraat, Brugstraat en Kasteelstraat. "Daar heeft de fietser ten allen tijde voorrang", zegt Caroline. "Auto's mogen niet inhalen. We installeren ook weer de twee bestaande schoolstraten aan de Sint-Rafaëlsschool en de Heilige Familie op de Bosmolens. Zowel de scholen zelfs, de ouders als de omwonenden zijn enthousiast over het concept. Voor de buurtbewoners blijft het ook tijdens de momenten dat de schoolstraten in voege zijn mogelijk om hun woning te bereiken en te verlaten. We zijn wel nog op zoek naar vrijwilligers om beide straten bij de start en het einde van de schooldag te bemannen."Caroline Maertens wil ook zo snel mogelijk twee trage wegen installeren. "Op de Bosmolens tussen de school en Wallemote en in Kachtem gaat het over de Binnenstraat. De onderhandelingen zijn lopende. Sowieso dragen we fietsveiligheid hoog in het vaandel en willen we zoveel mogelijk wegen in Izegem voor fietsers zo comfortabel mogelijk inrichten. Daarvoor staan we in nauw overleg met externe partners." (PVH)