Er dient online een formulier ingevuld te worden en het label wordt enkele dagen la...

Er dient online een formulier ingevuld te worden en het label wordt enkele dagen later via de post opgestuurd. Wie zijn fiets ter plaatse wil laten registreren door de preventiedienst kan op volgende data en plaatsen terecht, telkens tussen 14 en 16 uur: Op 17 en 31 juli en op 14 augustus op de Zeedijk West Middelkerke en op 24 juli en 7 en 21 augustis op de Koning Ridderdijk - Sint Laureins in Westende. (PBM)