De Torhoutse afdeling van de Fietsersbond lag al een tijdje op apegapen, maar Davy Willaert en Jaak Ameel hebben de vereniging sinds zowat een jaar een nieuw elan gegeven. Davy (32) woont met zijn gezin in de Akkerwindestraat, is master in de verkeerskunde en werkt bij de stad Roeselare als mobiliteitsambtenaar. Twijfel dus maar niet aan zijn inzicht in de verkeersproblematiek. Jaak (66) woont met zijn vrouw Anne-Mie Dieryckx (68) in de Aartrijkestraat en beiden zijn al jarenlang grote aanhangers van de fiets.
...

De Torhoutse afdeling van de Fietsersbond lag al een tijdje op apegapen, maar Davy Willaert en Jaak Ameel hebben de vereniging sinds zowat een jaar een nieuw elan gegeven. Davy (32) woont met zijn gezin in de Akkerwindestraat, is master in de verkeerskunde en werkt bij de stad Roeselare als mobiliteitsambtenaar. Twijfel dus maar niet aan zijn inzicht in de verkeersproblematiek. Jaak (66) woont met zijn vrouw Anne-Mie Dieryckx (68) in de Aartrijkestraat en beiden zijn al jarenlang grote aanhangers van de fiets."We zijn blij dat de stad ons betrekt bij het participatietraject voor de nu toch wel snel naderende stadskernvernieuwing", aldus Davy en Jaak. "Maar tegelijkertijd zijn we erg bang. Bang dat onze adviezen vanuit de Fietsersbond gewoon in de wind geslagen zullen worden. Het stoort ons dat de voorliggende plannen voor de stadskernvernieuwing te weinig ambitie voor de fietsers uitstralen. We hebben enkele belangrijke keuzes vooropgesteld en sterk verdedigd, maar het ziet ernaar uit dat er te weinig of helemaal geen rekening mee gehouden zal worden. Dat zou een gemiste kans zijn."Uiteraard hadden Davy en Jaak vanuit het oogpunt van de voetgangers en fietsers een autovrije Markt toegejuicht, maar ze kunnen leven met de keuze van het stadsbestuur om er eenrichtingsverkeer in te voeren. "Zo creëer je sowieso meer ruimte voor de zwakke weggebruiker dan bij verkeer in beide richtingen", zegt Davy. "Alleen vrezen we dat de drukte zich zal verplaatsen naar andere straten in de stadskern. Er zijn te weinig routes in het stadscentrum uitgestippeld waar je onbezorgd kunt fietsen zonder het gevaar van autoverkeer te moeten trotseren. De stad wil de belangrijkste verkeersstroom via de ring leiden de Noordlaan en de Vredelaan en daarnaast een soort binnenring maken via onder meer de Karel de Ghelderelaan. Op zich is dat oké, maar helaas dreigt er een kleine, veredelde derde ring te ontstaan in de stadskern en dit via de Stationsstraat, de Spinneschoolstraat en vooral de Beerstraat. Dat zou rampzalig zijn, want nu al slikt de Beerstraat in de spits 120 à 130 auto's per uur en is het er voor de fietsers levensgevaarlijk." "Die mogen bovendien, net als de wagens, er maar in één richting rijden, want het is er erg smal. Welnu, als de nieuwe verkeersstromen na de stadskernvernieuwing realiteit worden, zou de Beerstraat in de spits plots 210 à 220 auto's per uur over zich heen krijgen. Dat is hallucinant. Er is bijgevolg maar één mogelijke oplossing om dit te vermijden en dat is de Beerstraat autovrij maken. We pleiten daar met klem voor. Dit is, hoe je het ook bekijkt, de meest logische keuze. We zijn er trouwens van overtuigd dat de impact daarvan op het lokale handelsapparaat heel beperkt zou zijn. En toch blijft de stad momenteel aan doorgaand autoverkeer in de Beerstraat vasthouden. We hopen dat de politici hun mening alsnog herzien."De Fietsersbond maakt zich nog meer zorgen. "De druk op de eerder genoemde binnenring zal na de stadskernvernieuwing toenemen", vervolgt Davy. "Zo onder meer op het centrumdeel van de Kortemarkstraat. Dan hebben we het in de spits al snel over 600 voertuigen per uur. Fietspaden in het deel van de Kortemarkstraat tussen het gevaarlijke kruispunt met de Karel de Ghelderelaan en de Vredelaan zijn aan te bevelen. Of als dat niet kan, op z'n minst fietssuggestiestroken, dan wel met een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur. Of eenrichtingsverkeer invoeren. Een stadsbestuur moet voor de goede zaak ook minder populaire keuzes durven te maken.""Waarom trouwens op het genoemde kruispunt nabij het grootwarenhuis Colruyt geen rotonde voorzien? Naar ons oordeel is er net genoeg ruimte voor zo'n rond verkeersplein en dat zou de verkeersveiligheid op die plaats sterk doen stijgen. Het valt te vrezen dat sommige plaatsen op wat we de binnenring noemen, veel meer verkeer te verwerken zullen krijgen zonder dat er iets aan de weginfrastructuur verandert. Dat zal onder andere het geval zijn in de Karel de Ghelderelaan. Die verouderde weg zal na de stadskernvernieuwing overvloedig gebruikt worden, beduidend meer dan nu.""Recent hebben we een fietsenquête gehouden, die door liefst 562 mensen werd ingevuld", pikt Jaak Ameel in. "Er komen heel wat Torhoutse knelpunten voor fietsers in naar voor. Een aantal ervan zou dankzij de stadskernvernieuwing weggewerkt kunnen worden. We voelen dat de fietsveiligheid opvallend sterk leeft bij een groot deel van de bevolking. We proberen zo snel mogelijk het resultaat van de enquête grondig te verwerken en de bestaande verzuchtingen in kaart te brengen."Intussen roept de Torhoutse Fietsersbond de bevolking op om lid van de vereniging te worden. "We zullen binnenkort met een digitale nieuwsbrief starten, die we naar onze leden willen sturen", zegt Davy. "Misschien zal dat meer mensen aansporen om bij ons aan te sluiten. Hoe meer leden we tellen, hoe meer onze mening kan doorwegen. En hoe gemakkelijker we onze adviezen eventueel gerealiseerd zullen zien. We willen écht voor álle fietsers opkomen. We hopen almaar sterker te zullen staan."Voor alle info: torhout@fietsersbond.be