Volgens burgemeester Dirk De fauw werd er de voorbije jaren en zelfs decennia hard getimmerd aan fietsinfrastructuur in Brugge: "Maar het werk is nooit af. Nieuwe uitdagingen zoals fietssnelwegen maar ook en bovenal onderhoud van bestaande fietsinfrastructuur vragen onze continue aandacht. Met deze meetfiets kunnen we de sterktes en zwaktes van onze fietswegen in kaart brengen. Dat laat...

Volgens burgemeester Dirk De fauw werd er de voorbije jaren en zelfs decennia hard getimmerd aan fietsinfrastructuur in Brugge: "Maar het werk is nooit af. Nieuwe uitdagingen zoals fietssnelwegen maar ook en bovenal onderhoud van bestaande fietsinfrastructuur vragen onze continue aandacht. Met deze meetfiets kunnen we de sterktes en zwaktes van onze fietswegen in kaart brengen. Dat laat ons toe om gepaste beslissingen te nemen."De meetcampagne start begin november. In eerste instantie komt de binnenstad aan bod (poortstraten, fietspaden in de Vestingstraten) en daarna Christus-Koning, Assebroek, Sint-Kruis en een fietstracé (over onder meer de Patentestraat) richting Lissewege en Zeebrugge. In een volgende fase zullen onder andere Sint-Michiels en Sint-Andries aan de beurt komen. Patentestraat) richting Lissewege en Zeebrugge. In een volgende fase zullen onder andere Sint-Michiels en Sint-Andries aan de beurt komen. Met de meetfiets registreert de Fietsersbond de maatvoeringen en de materialen van de fietsinfrastructuur. Op basis daarvan worden scores berekend van onder meer het trillingscomfort van fietspaden, het fietsen in gemengd verkeer met auto's en de inrichting van de kruisingen.Zo zal Stad Brugge een objectief zicht krijgen op de waarde, de kenmerken en de locatie van de opgemeten fietstracés. Op die manier kan de Stad op basis van de bevindingen toekomstige projecten bijsturen en wordt een audit met de meetfiets een investering die zichzelf zo terugverdient.Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem wijst erop dat de stadkas tijdens deze legislatuur jaarlijks een budget van 500.000 euro voorziet voor de aanpak van fietspaden in het kader van deze meetfietscampagne: "Dankzij deze metingen beschikken we over concrete info over de sterktes en zwaktes van onze fietspaden. Daarnaast kunnen we ook nog via een ander budget investeren in beton- en asfaltwerkzaamheden, wegmarkeringen en mobiliteitsingrepen."