Ferm, vroeger KVLV, wilde een andere manier bedenken om met maatschappelijk relevante initiatieven toch een beetje aan dat gemis tegemoet te komen. Zo maakten ze mondmaskers, op een ogenblik dat er geen of te weinig waren. Maar ze wilden meer doen. Ze kwamen op het idee om, in samenwerking met andere verenigingen, overal in Vlaanderen troostplekjes in te richten. Want zich iets toeëigenen wilden ze niet. Die plekj...

Ferm, vroeger KVLV, wilde een andere manier bedenken om met maatschappelijk relevante initiatieven toch een beetje aan dat gemis tegemoet te komen. Zo maakten ze mondmaskers, op een ogenblik dat er geen of te weinig waren. Maar ze wilden meer doen. Ze kwamen op het idee om, in samenwerking met andere verenigingen, overal in Vlaanderen troostplekjes in te richten. Want zich iets toeëigenen wilden ze niet. Die plekjes faciliteren, ze zijn van iedereen was de boodschap.Lieve van Ferm Rollegem-Kapelle stelde het Cappellehof voor. Er werd geïnformeerd bij de gemeente en al snel kregen de plannen vorm. Een hoekje van de tuin, aansluitend bij de parking tegenover café De Voerman, werd als troostplekje ingericht. Er kwam een mooie bank rond de notenboom, enkele bloembakken waarrond later bloembollen zullen geplant worden, een paneel met een krachtig gedicht en wat uitleg over de troostplek.Op dinsdag 15 september vond de inhuldiging plaats. Ann Ghekiere, voorzitster Ferm, vatte het in haar speech als volgt samen : "Op deze unieke plaats in het centrum van Rollegem-Kapelle creëerden we een rustig plekje in het groen. We hopen dat mensen die nood hebben aan een moment van stilte of bezinning hier troost kunnen vinden, maar ook hoop en vertrouwen in de toekomst. Iedereen kan trouwens op die troostplek een bloembol planten. Planten schenken troost en het is ook bezig zijn met de toekomst. De bloembollen die in het voorjaar zullen bloeien, één jaar na de uitbraak van corona, staan dan ook symbool voor die verbondenheid, hoop en kracht."Danny Cottyn en zijn gitaar zorgden voor de muzikale omlijsting. Nationaal voorzitster Nik Van Gool wees tijdens haar toespraak ook nog op het digitale platform www.samenferm.be waar men naast deze fysieke troostplekjes ook digitaal terecht kan voor rouwverwerking en troost. Ook burgemeester Bart Dochy en pastoor Johan Loones loofden dit initiatief en spraken de wens uit dat op die manier toch een beetje warmte kon uitgedragen worden, aan mensen die vooral in deze tijden, worstelen met gemis, verlies en afscheid. (Erik Den Hert)