"Ons Lentefeest draaide de voorbije jaren niet enkel om eten, drinken en gezellig samenzijn, maar werd ook telkens benut om door middel van een praatcafé onderwerpen te behandelen waar veel vooroordelen over heersen of onwetendheid rond bestaat", steekt Martine De Witte van wal.
...

"Ons Lentefeest draaide de voorbije jaren niet enkel om eten, drinken en gezellig samenzijn, maar werd ook telkens benut om door middel van een praatcafé onderwerpen te behandelen waar veel vooroordelen over heersen of onwetendheid rond bestaat", steekt Martine De Witte van wal. "Ook dit jaar willen we deze traditie verderzetten. Als thema hebben we gekozen voor 'Plusgezin, een plek waar je jezelf kan zijn'. Iedereen kent in zijn familie- of vriendenkring wel een aantal zogenaamde 'nieuw samengestelde gezinnen' oftewel plusgezinnen.""Vaak horen we echter alleen maar over de problemen die daarbij opduiken. Het is uiteraard niet evident om een dergelijk nieuw gezin tot een succes te maken. Je moet tenslotte een aantal personen samenbrengen die elkaar nauwelijks kennen en die elkaars vertrouwen moeten winnen. Daar bestaat geen kant-en-klaar stappenplan voor, dus moet je het zelf een beetje uitzoeken. Vaak wordt daar nog te weinig over gepraat.""Tijdens ons praatcafé willen we dieper ingaan op dit onderwerp, maar willen we vooral een positief verhaal brengen en aantonen dat de kommer en kwel vaak maar een klein deel van het verhaal is.""Om het positieve verhaal te brengen, hebben we drie sprekers uitgenodigd die uit eigen ervaring spreken", gaat Marijke Degraeve verder. "De eerste die aan het woord komt, is de 26-jarige Gaetana. Zij kwam als achtjarige in twee nieuw samengestelde gezinnen terecht, want zowel haar vader als haar moeder begonnen een nieuwe relatie. Gaetana zal vertellen hoe ze zich voelde in deze nieuwe thuissituaties. Zij was namelijk enig kind en werd ineens geconfronteerd met stiefbroers en -zussen.""Wendy (43), de tweede spreker, staat als ouder eigenlijk aan de andere kant van de gezinssituatie. Zij stapte enkele jaren geleden in een nieuwe relatie en had al een dochter, maar werd ook opeens plusmama. Zij zal vertellen hoe zij alles in het belang van de kinderen stelde en laten zien dat ouderschap een zaak is van liefde en niet per se van DNA.""De laatste spreker, Nadine Callens, komt dan weer getuigen vanuit haar beroepservaring. Zij werkt als begeleider in haar eigen centrum voor opvoedingsondersteuning. In haar job reikt Nadine tips en tools aan om van een nieuw samengesteld gezin een succes te maken. Moderator van dienst, Kristien Goedgebuer, zal alles in goede banen leiden.""Wat het verloop van de avond betreft, houden we vast aan het stramien van de voorbije jaren", legt Heidi Lievrouw uit. "Iedereen wordt om 19.30 uur verwacht in Zaal Broeders Maristen. Daar wacht iedereen een volwaardige hap daar maken we echt een principe van met een lekker drankje. Om 20 uur start het praatcafé, dat tegen 22 uur zal afgerond worden, waarna nog wat kan nagepraat worden met een drankje." Vooraf inschrijven en betalen kan tot 13 maart. Dit kan per mail naar femmapittem@gmail.com of telefonisch bij Veerle Vincent op 0474/75 91 51. De prijs voor leden is 10 euro, niet-leden betalen 15 euro. Het bedrag dient overgeschreven te worden op rekening BE27 7755 8247 0873 met vermelding 'naam + lentefeest'. (JG)