Federale steun voor dak- en thuislozenproject

De stad wil werken aan structurele oplossingen voor dak- en thuislozen. © Getty Images
Redactie KW

De sociale dienst van Stad Poperinge zal de komende twee jaar een Housing First-project uitrollen in haar gemeente, ze krijgt daarvoor 125.000 euro van de federale overheid.

“Met de steun voor ons project erkennen de hogere overheden dat ook landelijke gemeenten steeds vaker te maken krijgen met dak- en thuisloosheid”, aldus schepen voor Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen). Poperinge heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in de aanpak van dak- en thuisloosheid. Sinds 2020 is er een woonbegeleider actief binnen de sociale dienst, er zijn de Habito-woonwinkel en het CAW die actief zijn in het Sociaal Huis en er is een samenwerkingsprotocol met De Mandel rond uithuiszettingen. Deze zaken boden al veel soelaas, maar nog steeds zijn er mensen in Poperinge thuisloos. In 2020 meldden er zich 35 personen aan voor een doorgangswoning. In 2021 waren dit 34 personen.

Finland

Met het Housing First-project wil de stad nu verderwerken aan structurele oplossingen voor dak- en thuislozen. “We stellen vast dat een aantal langdurig thuislozen met verslavingsproblematiek en psychische problematieken onvoldoende ondersteuning vindt in het huidige aanbod”, vertelt schepen Bryan Vanderhaeghe.

“Binnen deze doelgroep zien we een sterke aanwezigheid van jongeren, jongvolwassenen alsook vrouwen, vaak met kinderen. Met ons Housing First-project willen we aan de problemen van deze mensen tegemoetkomen. De inspiratiebron voor het project is Finland, waar ze met Housing First de langdurige dakloosheid in het hele land hebben weggewerkt. Het komt er op neer dat er een Housing First-team zal worden opgericht met daarin twee maatschappelijk werkers, een huizenjager en een jobcoach. De focus van de begeleiding komt sterk op wonen te liggen. Dat betekent dat de dakloze meteen in een huurwoning wordt ondergebracht, waarbij het team hen ondersteunt in het nakomen van alle huurdersverplichtingen. Als dat in orde is, geven we hen sociale begeleiding om hun leven verder op de rails te krijgen.”

Om het project te realiseren haalde Stad Poperinge een subsidie van 125.000 euro binnen van de federale overheid. (AHP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.