Het gemeentebestuur van Koksijde werd maandag 14 september gecontacteerd door Michaël Kegels, directeur van Fedasil met de vraag of in de luchtmachtbasis van Koksijde 1.000 vluchtelingen opgevangen kunnen worden. Dinsdag 15 september komt Fedasil de gebouwen in Koksijde en Lombardsijde bezoeken.
...

Het gemeentebestuur van Koksijde werd maandag 14 september gecontacteerd door Michaël Kegels, directeur van Fedasil met de vraag of in de luchtmachtbasis van Koksijde 1.000 vluchtelingen opgevangen kunnen worden. Dinsdag 15 september komt Fedasil de gebouwen in Koksijde en Lombardsijde bezoeken. "Koksijde heeft een hart en is uiteraard bereid om te helpen, maar ieder land, iedere gemeente kan maar bijdragen naar eigen draagkracht en vermogen", reageert een verbolgen burgemeester Marc Vanden Bussche. "Deze vraag mist alle realiteitszin. Het voltallige schepencollege hoopt dat op het overleg morgen het gezond verstand zegeviert en dat Koksijde geschrapt wordt als mogelijke bestemming.""Bart De Wever gaf het zelf aan, zijn stad telt 500.000 inwoners en kan maximum 1.300 vluchtelingen opvangen", aldus Marc Vanden Bussche. "Onze gemeente telt 21.000 inwoners.... Bestaat het gelijkheidsbeginsel dan niet meer? De asielcrisis is een internationaal probleem waar Koksijde ook hulp wil bieden. Ondertussen werd binnen het bestuur en Sociaal Huis een werkgroep 'asielcrisis' opgericht. Vandaag zouden we beslissen om een 20-tal mensen te herbergen. We steunen de talloze privé initiatieven die ons reeds bereikten, maar na de telefoon van Fedasil zakt de moed ons in de schoenen. Net als de Vlaamse regering, vragen wij dat er quota zouden worden opgelegd. Elke gemeente moet zijn steentje bijdragen, niet alles kan ten laste van één gemeente worden gelegd"."In tegenstelling tot Sijsele en Langemark-Poelkapelle is de Koksijdse basis bovendien een operationele militaire basis, in volle werking. De accommodatie is niet geschikt voor zo'n grote groep mensen", gaat Marc Vanden Bussche voort. "Onlangs werden op de luchtmachtbasis de opvolgers van de Seaking, de NH 90 toestellen voorgesteld. Deze dure heli's vereisen permanente bewaking. De militaire basis is dus nog steeds operationeel. Het gemeentebestuur wenst de gebouwen van de luchtmachtbasis zelf te gebruiken (bijv. voor de bouw van een nieuw politiekantoor) en dat is onmogelijk want de basis is nog steeds in werking, we blijven sinds 2 jaar in het ongewisse qua timing. Ook de veiligheidsvoorzorgen zijn strikt. Iedere burger die toegang wenst tot de luchtmachtbasis wordt gescreend en dient zijn identiteitskaart voor te leggen. Dit geldt ook voor mij als burgemeester, al 20 jaar lang. Kunnen die 1.000 mensen dan zomaar binnen en buiten stappen op een operationele basis? Werden zij afdoend gescreend?" "Ook mijn advies is negatief", zegt korpschef Nicholas Paelinck. "We hebben ieder weekend de druk van een toeristische regio met een stijging van de populatie naar 300.000 mensen. Tevens kampt onze politiezone Westkust, die een grenszone is, met veiligheidsproblemen aan de Franse grens. Daarbij trekken duizenden transitmigranten door de Westkust naar Calais voor de oversteek naar Engeland. Aangezien de vluchtelingenkampen van Calais, Grande-Synthe en Teteghem overvol zitten, luidden de burgemeesters van Regio Duinkerke dit weekend de alarmbel met 1.500 nieuwkomers." "We gaan migreren naar een nieuw Calais aan de Westkust. Dit werd onder meer geduid deze zomer aan Minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon tijdens een werkbezoek. We organiseren bijna dagelijks gemengde patrouilles met de Franse collega's om die migratie met mensensmokkelaars een halt toe te roepen. Controle van de binnengrenzen (niet opgenomen binnen de financiële kulnorm) is ook een extra-taak die onze lokale politiemensen op zich zullen moeten nemen. Federale steun is niet voorhanden. We hebben dus geen mankrachten over om in Koksijde en Nieuwpoort extra beveiliging te voorzien in en rond de luchtmachtbasis Koksijde en landmachtbasis Lombardsijde. Betrokken migranten werden niet politioneel gescreend om op operationele militaire basissen te verblijven."De Westkust is een residentiële omgeving waar bezoekers kiezen voor de veiligheid en rust", besluit burgemeester Marc Vanden Bussche: "De nefaste invloed van dit alles op het toerisme hebben we in het verleden al vastgesteld, denk maar aan het dossier van 'Zon en Zee' in Westende. Toeristen trekken naar streken waar veiligheid en rust gegarandeerd kunnen worden. Als voorzitter van de kustburgemeesters ben ik in die zin ook bezorgd voor Lombardsijde en andere kustgemeenten. Onze toeristische centra zijn in die zin heel kwetsbaar!" (CJK)