"Voor al onze bewoners gelden dezelfde strikte maatregelen op het vlak van preventie en hygiëne als voor de Belgische bevolking. De overgrote meerderheid van onze bewoners leeft die maatregelen ook strikt na", aldus woordvoerster Mieke Candaele.

Indien er bewoners waren die de regels niet respecteerden, werden er gepaste maatregelen genomen. "Maar wij denken dat het niet fair is dat tientallen andere mannen, vrouwen en kinderen als gevolg hiervan de facto opgesloten worden."

Fedasil stelt constant in overleg te zijn met gezondheidsinstanties, provinciegouverneurs en burgemeesters. "We zijn steeds bereid om in gezamenlijk overleg te bekijken hoe de maatregelen kunnen worden gehandhaafd."

"Voor al onze bewoners gelden dezelfde strikte maatregelen op het vlak van preventie en hygiëne als voor de Belgische bevolking. De overgrote meerderheid van onze bewoners leeft die maatregelen ook strikt na", aldus woordvoerster Mieke Candaele. Indien er bewoners waren die de regels niet respecteerden, werden er gepaste maatregelen genomen. "Maar wij denken dat het niet fair is dat tientallen andere mannen, vrouwen en kinderen als gevolg hiervan de facto opgesloten worden." Fedasil stelt constant in overleg te zijn met gezondheidsinstanties, provinciegouverneurs en burgemeesters. "We zijn steeds bereid om in gezamenlijk overleg te bekijken hoe de maatregelen kunnen worden gehandhaafd."