In 1972 waren er behalve het provinciaal voetbal weinig mogelijkheden om te voetballen. "Aangezien mijn talent niet voldeed voor provinciale ploegen maakte ikzelf dan maar een liefhebbersvoetbalploeg", lacht de nog altijd energieke Roland. "Mijn vader was bierhandelaar en langs deze weg schonk brouwerij Riva ons de eerste uitrustingen. Wij doopten de ploeg dan ook onder de naam Riva Zerkegem. De weide van de landbouwersfamilie Lievens in het dorp werd opgewaardeerd tot voetbalveld. Toen de ploeg en het veld er al was, kwam het café 'de mooie molen' rechtover het veld in 1973 vrij en heb ik voor negen jaar het café ove...