In 'De Geschiedenis van Ledegem' van 1921 van Jules Mussely en onderpastoor Joris Buysschaert staat het volgende te lezen: 'De Ledegemse muziekvereniging bestaat sedert 'onheuglijke tijden'. Wanneer precies, dat kan nog moeilijk achterhaald worden. Feit is dat er door de harmonie nog een medaille bewaard is, die dateert uit het jaar 1839. Het gebruik om op Nieuwjaar in de voormiddag het eerste fanfaredeuntje te gaan spelen aan de kerk voor meneer pastoor heeft de Rollegem-Kapelse fanfare, vanuit de Ledegemse harmonie, overgenomen.
...

In 'De Geschiedenis van Ledegem' van 1921 van Jules Mussely en onderpastoor Joris Buysschaert staat het volgende te lezen: 'De Ledegemse muziekvereniging bestaat sedert 'onheuglijke tijden'. Wanneer precies, dat kan nog moeilijk achterhaald worden. Feit is dat er door de harmonie nog een medaille bewaard is, die dateert uit het jaar 1839. Het gebruik om op Nieuwjaar in de voormiddag het eerste fanfaredeuntje te gaan spelen aan de kerk voor meneer pastoor heeft de Rollegem-Kapelse fanfare, vanuit de Ledegemse harmonie, overgenomen. "En deze traditie houden we nog steeds in ere", vertelt Filip Vandromme, al 62 jaar spelend lid, 46 jaar bestuurslid, 25 jaar secretaris en nu ondervoorzitter. Filip sloot zich in 1957 aan bij de fanfare, samen met Antoon Cardoen."Op 1 januari komen we traditiegetrouw samen in ons lokaal, waarna we naar de kerk trekken om ons eerste muziekstukje van het nieuwe jaar te brengen aan het kruis voor de kerk. Om negen uur 's morgens verzameling blazen na oudejaarsavond, het is niet vanzelfsprekend. Het gebeurde al eens dat een muzikant zelfs zijn bed nog niet had gezien", weet Filip. "Vroeger kregen we dan een glas wijn en een sigaar aangeboden door de pastoor en de onderpastoor. Vanaf 1966 trokken we ook naar de burgemeester om er een deuntje te blazen. Tot aan de fusie speelden we zo voor de Rollegem-Kapelse burgemeesters Paul Wylin, Frans Dejonghe en Freddy Claerbout. In 1980, toen pastoor Leseck er alleen voor stond om al die dorstige kelen te smeren, trokken we naar De Lindeboom en De Voerman, kwestie om ook dat 'gebruik' niet verloren te laten gaan. In 1984 en 1989 luisterden we ook de hoogmis op."De Rollegem-Kapelse fanfare telt 30 spelende leden en bestaat 141 jaar. De Harmonie van Ledegem bestaat al veel langer en de Winkelse muziekvereniging viert volgend jaar zijn 100-jarig bestaan. Vooral in Rollegem-Kapelle is het niet makkelijk om jongeren warm te maken voor de fanfare. "Dat is deels te verklaren door het feit dat er in Ledegem een afdeling van de muziekacademie van Roeselare is en in Winkel eentje van de muziekacademie van Izegem. Daar kan de jeugd notenleer volgen en zelfs het eerste jaar instrument. De doorstroming lijkt dan meer evident. In Rollegem-Kapelle hebben we dat niet."Voor wie er op woensdag 1 januari niet bij kan zijn, krijgt op zaterdag 22 februari een nieuwe kans om de Rollegem-Kapelse fanfare De Kunst is ons Vermaak aan het werk te zien en te horen. Om 20 uur geven ze dan een concert in De L!nk. Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en 9 euro aan de deur. Meer info bij Filip Vandromme, tel. 056 50 32 77 en e-mail: filip.vandromme@telenet.be. (EDH)