Familie Maes hield 50 jaar geleden eerste reünie en viert dit met ‘gouden’ stamboomfeest in Gits

Het familiecomité Maes dat in Gits een stamboomfeest organiseert, precies 50 jaar na het allereerste: v.l.n.r. Marleen Colaert, Frans Maes, Marc Maes, Mieke Maes, Noël Maes (Heule), Tina Maes en het echtpaar José Vansteenkiste-Nicole Watteyne. © gf
Noël Maes
Noël Maes Medewerker KW

Op zondag 3 september komen meer dan 200 leden van de familie Maes in Gits bijeen voor een stamboomfeest. Het bijzondere hierbij is dat het bijna dag op dag 50 jaar geleden is dat dezelfde familie voor de eerste keer zo’n reünie organiseerde. Het is intussen het twaalfde familietreffen.

‘De familie Maes…’ Zo zijn er natuurlijk vele. Maes is na Peeters en Janssens de derde meest voorkomende familienaam in België. In West-Vlaanderen moet Maes met zo’n 4.500 naamdragers alleen Desmet laten voorgaan. Er zijn dan ook vele takken zonder aantoonbare verwantschap. Bij de familie die straks in Gits samenkomt, gaat het om de afstammelingen van Josephus Maes en Maria-Jozefa Nuyttens die in 1742 in Sint-Denijs (Zwevegem) trouwden. De verst teruggevonden stamvader is Simon Maes (1603-1682) die in Zwevegem woonde.

Na 1760 zijn verscheidene landbouwersfamilies uit Sint-Denijs weggetrokken om elders een bestaan te vinden. Zo ook Josephus die zich in 1769 met vrouw en vijf kinderen vestigde in de nog bestaande hoeve Driekoningen in de Ieperstraat in Kortemark-Elle. Vijf generaties Maes hebben de hoeve 150 jaar lang uitgebaat tot 1917. Vanuit Kortemark ‘gingen en vermenigvuldigden’ ze zich en zijn de nazaten overal uitgezwermd.

Pionier Pol Maes

De meeste familieleden die nu samenkomen, zijn afstammelingen van Richard Maes-Ceenaeme (Keiem), Henri Maes-Callewaert (Sint-Henricus-Torhout), August Maes-Vermeersch (Gits) en Juliaan Maes-Vergote (Kortmark). Het was landbouwer Pol Maes (1905-1987), zoon van Juliaan, die zich begon te interesseren voor stamboomonderzoek. Hij bracht de microbe over naar een verre, toen nog jonge neef Noël Maes uit Gits die de opzoekingen voortzette.

De nog bestaande hoeve Driekoningen in Kortemark-Elle die 150 jaar lang – van 1769 tot 1917 – uitgebaat werd door een afstammeling Maes en van waaruit de familie in heel West-Vlaanderen en ver erbuiten uitzwermde.
De nog bestaande hoeve Driekoningen in Kortemark-Elle die 150 jaar lang – van 1769 tot 1917 – uitgebaat werd door een afstammeling Maes en van waaruit de familie in heel West-Vlaanderen en ver erbuiten uitzwermde. © gf

“Begin de jaren 70 van vorige eeuw zagen we hoe er stilaan her en der stamboomfeesten georganiseerd werden”, zegt Noël Maes (75) die nu in Heule woont en er nog bij is. “Verre en zelfs dichtere neven stelden vast dat ze elkaar enkel nog kenden van begrafenissen. Waarom elkaar niet eens ontmoeten in gezellige omstandigheden, was het idee. Zo stelden wij een klein comité samen met vertegenwoordigers van verschillende takken en op 1 september 1973 konden we een eerste familiefeest organiseren. De ‘mode’ van stamboombijeenkomsten is intussen wat weggedeemsterd, maar nu, 50 jaar later, mogen wij als het ware een gouden jubileum vieren.”

Familieboek

Sindsdien is de familie op geregelde tijdstippen op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen samengekomen. Door corona was het nu acht jaar geleden. Op 1 september gebeurt dat voor de 12de keer, in Gits, de bakermat van de tak August Maes, wiens vader Joannes zich rond 1873 op de wijk De Grijspeerd vestigde en waar nu nog verscheidene afstammelingen wonen. Het stamboomfeest begint traditiegetrouw met een eucharistieviering in de parochiekerk ter herdenking van de voorvaderen.

“Dit is een titanenwerk dat alleen mogelijk is dankzij de hulp van ons comité en vele familieleden”

Twee priesters van de familie gaan voor: Donald Loose (afkomstig van Kortemark) en Erik Maes (afkomstig van Proven). Priester Daniël Vereecke uit Oudenaarde en afkomstig van Torhout, die de mis opdroeg bij de eerste bijeenkomst, kan er wegens zijn hoge leeftijd – hij is bijna 98 – niet bij zijn. Het feest wordt dan voortgezet in De Oude Melkerij, ook in Gits. Er wordt ook een nieuw 188 pagina’s tellend familieboek uitgegeven. “Stel je voor dat het eerste familieboek in 1973 nog gestencild was,” zegt Gitsenaar Frans Maes die de samenstelling grotendeels op zich nam. “Het is nu het zevende, telkens aangevulde boek. Een titanenwerk dat alleen mogelijk is dankzij de hulp van ons comité en vele familieleden.”

Een foto van het eerste stamboomfeest in 1973 in Sint-Henricus-Torhout, precies een halve eeuw geleden.
Een foto van het eerste stamboomfeest in 1973 in Sint-Henricus-Torhout, precies een halve eeuw geleden. © gf

Het huidige organiserende familiecomité bestaat nu uit Marleen Colaert (Oostduinkerke), Frans Maes (Gits), Marc Maes (Werken), Mieke Maes (Vladslo), Noël Maes (Heule), Tina Maes (Torhout) en het echtpaar José Vansteenkiste-Nicole Watteyne (Torhout). Opmerkelijk is wel dat Tina Maes in 1973 bij het eerste stamboomfeest de jongstgeborene van de familie was en nu een halve eeuw later meewerkt aan de organisatie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier