Om de 70ste verjaardag van de Universele verklaring van de Rechten van de Mens te vieren, waren er de afgelopen maanden al verschillende activiteiten zoals films en lezingen. Er wordt afgesloten met een fakkeltocht. Er waren voor de verschillende activiteiten al samenwerkingen tussen Amnesty International, vrijzinnig centrum Mozaïek, Budascoop en Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen.
...

Om de 70ste verjaardag van de Universele verklaring van de Rechten van de Mens te vieren, waren er de afgelopen maanden al verschillende activiteiten zoals films en lezingen. Er wordt afgesloten met een fakkeltocht. Er waren voor de verschillende activiteiten al samenwerkingen tussen Amnesty International, vrijzinnig centrum Mozaïek, Budascoop en Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen."De aanleiding voor de Universele verklaring van de Rechten van de Mens was het einde van de Tweede Wereldoorlog. In verschillende staten werd iets uitgewerkt om te voorkomen dat zo'n oorlog nog zou gebeuren. Op 10 december 1948 werden dertig punten in de Universele verklaring van de Rechten van de Mens omschreven", legt Alex Eeckhout uit Zwevegem uit. Hij is coördinator van Amnesty International groep Kortrijk. "We wilden dat niet zomaar laten voorbijgaan en pakken daarom op zaterdag 8 december uit met een fakkeltocht in samenwerking met vrijzinnig centrum Mozaïek en al haar huisverenigingen." De tocht start om 20 uur aan vrijzinnig centrum Mozaïek in de Overleiestraat. "Via de Leieboorden en de Verzetskaai trekken we naar Kortrijk Weide. Op de vuurplaats aan het Nelson Mandelaplein is er een muzikale verwelkoming. Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen, en Bernard Decock, voorzitter van de begeleidingsgroep van het Huis van de Mens binnen Vrijzinnig Kortrijk, komen een boodschap brengen." Na de toespraken is er gratis drank en soep voor de twintigste verjaardag van het Huis van de Mens en zijn er hotdogs, ook in een vegetarische versie. Wie wil kan ook proeven van een 'fakkeltje', het huisaperitief van VC Mozaïek.Vanaf 18 uur is iedereen welkom in VC Mozaïek voor een schrijfactie van Amnesty International. "Er zijn enkele schrijfkernen in Kortrijk en ook zes scholen in het Kortrijkse namen deel aan schrijf-ze-vrij-dag. Hier worden zoveel mogelijk brieven aan autoriteiten geschreven. De brieven zijn het grootste deel van het werk bij Amnesty International. We doen ook lobbywerk om mensenrechten te verbeteren door bepaalde wetgevingen doorgevoerd te krijgen", klinkt het. "Voor ons is het belangrijk om de fundamentele waarden te blijven verdedigen. Zo zijn we bezig met immigratie- en vluchtelingenproblemen en gewetensgevangenen en ijveren we voor eerlijke processen, kinder- en vrouwenrechten."Polyfinario, de huisvereniging in VC Mozaïek die met kinderen en jongeren werkt, voorziet een knutselmoment waar kinderen een lichtbronnetje maken. "Met deze 'veilige fakkel' kunnen ze daarna meelopen in de fakkeltocht." Volwassenen kunnen een fakkel kopen aan 5 euro. De opbrengst gaat integraal naar Amnesty International.De symboliek van een fakkeltocht is heel duidelijk: mensenrechten verdedig je met vuur. "Het symbool van de vrijzinnigen is een fakkel en van Amnesty International is het een kaars. Bij Amnesty International verwijst een prikkeldraad nog naar opsluiting. Beide bewegingen stellen de mens centraal." Eric Verbeurgt, stafmedewerker bij VC Mozaïek en vrijzinnig humanistisch consulent Kenzy Dekimpe benadrukken dat op de fakkeltocht het enige symbool dat van Amnesty International zal zijn. "We willen niet enkel onze eigen achterban, maar ook iedereen - ongeacht zijn of haar levensbeschouwing of religie - op de been krijgen voor de fakkeltocht", klinkt het. (Els Deleu)