Sommigen stelden in de loop van Facebook Live verschillende vragen. Wat uiteraard perfect kon. In de tweede sessie kwamen er ook verschillende vragen vanuit Wervik. Zoals over het zwembad Ter Leie, het verkeer in de Vredestraat en Menensesteenweg.
...

Sommigen stelden in de loop van Facebook Live verschillende vragen. Wat uiteraard perfect kon. In de tweede sessie kwamen er ook verschillende vragen vanuit Wervik. Zoals over het zwembad Ter Leie, het verkeer in de Vredestraat en Menensesteenweg.De stad Wervik zorgde met deze Facebook Live voor een primeur. Voor de allereerste keer ging het immers op de sociale media live over een belangrijk dossier. Eerder was er vanuit het stadhuis begin april al eens een Facebook Live in het begin van de coronacrisis. Het ging toen over diverse acties en maatregelen die het stadsbestuur wilde nemen.Er is al maandenlang ferme bezorgdheid bij de Geluwnaren. De burgemeester en schepen benadrukten dat men het groen wil behouden en waar nodig versterken. "We gaan voor een multifunctionele bestemming, met wonen en ruimte voor de verenigingen", aldus de burgemeester. "De speelplaats was er nu enkel voor de leerlingen en in de toekomst zullen nog meer kinderen kunnen genieten van deze publieke speelplaats. Het is de bedoeling de mooie bomen te laten staan."De vleugel achteraan wordt behouden en heeft een oppervlakte van 340 vierkante meter. "Dat is heel wat en groter dan de ruimte in GC De Knippelaar in Kruiseke of het dorpshuis 't Schooltje in Kruiseke", benadrukt schepen Bert Verhaeghe.De burgerbeweging pleit voor het maximaal behoud van de buitenmuren en de voorgevel. "De intercommunale gaat een architect aanstellen en een onderzoek laten uitvoeren om te zien in hoeverre de bestaande gebouwen kunnen blijven", zegt Bert Verhaeghe. "Wat we kunnen behouden, gaan we ook behouden. Dat is het uitgangspunt. Op basis van een studie over de bouw-fysische toestand zal er dan een beslissing moeten worden genomen. Leiedal heeft hiermee ervaring."Burgemeester Youro Casier dook eens terug in het verleden. "Tien jaar geleden was er een onderzoek naar de kostprijs voor het renoveren van de gewezen jongensschool en 't Scolus", zegt hij. "We kwamen uit op 1 miljoen en 600.000 euro."Eerder waren er al twee inspraakmomenten, telkens met geen al te grote opkomst. Eerder was er op de sociale media door sommigen Geluwnaren felle kritiek op de plannen van het stadsbestuur. Vreemd genoeg namen de meesten hiervan niet deel aan de Facebook Live... (EDB)