Extra stabiliteitsstudie schip Anzegemse Sint-Janskerk nodig, restauratie loopt vertraging op

© GV
Gerda Verbeke

De heropbouw en restauratie van de in 2014 gedeeltelijk afgebrande Sint-Jan de Doperkerk van Anzegem lopen vertraging op.

Begin dit jaar werd beslist dat het schip van de kerk zou ingericht worden als binnentuin. Weliswaar zonder dak. Het zou een aangename plek worden om te vertoeven en vooral ook een compromis om de kosten aan dit vroegere godshuis niet verder uit de pan te laten swingen.

Nieuwe stabiliteitsstudie

Een stabiliteitsstudie van het schip, opgemaakt in de periode vlak na de brand, blijkt echter niet meer te voldoen omdat de berekening, met de inrichting van de gemeentelijke diensten voor ogen, gebeurde op basis van het schip mét dak.

Door de aankoop van Escolys eind januari 2019, dat een grotere centralisatie van de diensten mogelijk maakt, werd er van koers veranderd. “Door een nieuwe stabiliteitsstudie zullen weer heel wat maanden verstrijken”, aldus burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén).

“Lijdensweg”

“Ik snap niet dat een stabiliteitsstudie voor muren met een dak niet kan tellen voor de muren zonder dak. Die kerk heeft ons al heel wat beslommeringen en kopzorgen bezorgd. Ik ben het echt kotsbeu. In de privé zou dit niet denkbaar zijn. Dat het een lijdensweg ging zijn, hadden we verwacht, maar voor dit getalm zijn geen woorden.”

“Zeventig procent van de arduinen steunbalken of pilaren van het schip van de kerk zijn kapotgebrand door de hitte”, aldus burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén). “Alles is herstelbaar, maar we vragen ons af of dat dit allemaal nog wel betaalbaar is. Er zal moeten onderzocht worden of de muren nog stabiel genoeg zullen zijn indien die steunbalken verdwijnen.”

Beschermd monument

“Aangezien het een beschermde kerk is, hebben we al ondervonden als gemeente dat de verschillende partijen die mee moeten beslissen, zoals het bisdom en Onroerend Erfgoed & Monumentenzorg, hun tijd nemen om over alles hun zegje te doen. Wij dachten dat Artes Woudenberg gewoon zou kunnen verder werken aan het schip, maar zo simpel is dat niet.”

“Dat na tien jaar na de kerkbrand de werken nog niet zullen afgerond zijn, is niet te begrijpen. Finaal zal voor ons het uiteindelijke prijskaartje doorslaggevend zijn omdat wij moeten betalen doordat het geld van de brandverzekering reeds werd uitgekeerd.”

Vochtigheidsgraad te hoog

Het eerste deel van de heropbouw en restauratie van de Sint-Janskerk, in handen van Artes Woudenberg, verloopt ongeveer volgens plan. Buiten de windhaan die niet kon stand houden tijdens de storm van half februari dit jaar, is er nu een vertraging van een paar maanden doordat de vochtigheidsgraad in het koor van de kerk te hoog is.

“Sinds de brand werden de muren jaren lang blootgesteld aan regen en dat heeft zijn gevolgen”, stelt projectingenieur Fien Sohier van Artes Woudenberg die aangesteld is als aannemer. “Daardoor zullen de restauratie- en heropbouwwerken aan de toren, sacristie en het koor pas voltooid zijn tegen begin september 2022 in plaats van juni zoals vooropgesteld.”

Heropstart vanaf 19 april

“Na het gebouw uitgedroogd te hebben via een installatie, zullen we vanaf 19 april de werken kunnen heropstarten. De tweede fase, die bestaat uit de heropbouw van het schip, maakt geen deel uit van de werken die ons zijn toegewezen.”

Dit jaar zal het acht jaar geleden zijn dat de kerk in het centrum van Anzegem werd verwoest door een brand die veroorzaakt werd door een ontploffing in de stookruimte op 16 oktober 2014.

Nieuwe aanbesteding

“De aangestelde architect Dries Van Hove kreeg uiteindelijk enkel de eerste fase van de heropbouw van de kerk onder zijn vleugels omdat de oorspronkelijke studie naar de invulling als nieuw gemeentehuis niet meer relevant was”, zegt schepen van Patrimonium Louis Degroote (Samen Eén).

“We wilden eerst aftoetsen wat de mogelijkheden waren voor de invulling van het schip in samenspraak met de andere betrokkenen. Als dit definitief is, zal er een nieuwe aanbesteding uitgeschreven worden waarop iedereen met relevante ervaring kan intekenen. Alleszins zullen we de invulling van het schip zo optimaal mogelijk uitwerken met een zo beperkt mogelijk budget.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.