Momenteel zijn er al 40 parkeerplaatsen langs deze toegangsdreef. De capaciteit wordt binnenkort echter uitgebreid in zones die nu, op piekmomenten, al als parking gebruikt worden. "Er is gekozen om met hetzelfde materiaal als de bestaande parkeerplaatsen te werken", zegt schepen Demon. "Deze grasbetontegels laten het water door zodat de nog jonge bomen langs weerskant...

Momenteel zijn er al 40 parkeerplaatsen langs deze toegangsdreef. De capaciteit wordt binnenkort echter uitgebreid in zones die nu, op piekmomenten, al als parking gebruikt worden. "Er is gekozen om met hetzelfde materiaal als de bestaande parkeerplaatsen te werken", zegt schepen Demon. "Deze grasbetontegels laten het water door zodat de nog jonge bomen langs weerskanten van de dreef maximaal kunnen uitgroeien tot waardevolle hoogstammen. Door het gebruik van grasbetontegels wordt ook het oorspronkelijk uitzicht van de smalle dreef, de vroegere toegang tot het verdwenen Veltemkasteel, bewaard." De bijkomende parkeerplaatsen kunnen daarnaast ook gebruikt worden door ouders die hun kinderen met de wagen naar het nabijgelegen Sint-Andreaslyceum brengen. "Van aan de parking kunnen de kinderen op een veilige manier te voet door het Veltembos naar de ingang van de school begeleid worden zonder langs de drukke Veltemweg te moeten", zegt de schepen.Als extra maatregel worden er in de zachte berm tussen de bomen langs de Veltemweg obstakels geplaatst om te voorkomen dat hier nog kan geparkeerd worden. "Het parkeren tussen de bomen beschadigt de ondergrond en de boomwortels. Hierdoor kunnen bomen ziek worden en afsterven met gevaar voor vallende takken. Op piekmomenten bij het begin en het einde van de schooldag is de verkeersdrukte hier ook erg groot en wordt het doorgaande verkeer gehinderd door auto's die zich in de berm parkeren en terug wegrijden. Het verhinderen van het parkeren tussen de bomen moet zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer langs de Veltemweg en meer veiligheid voor fietsers en voetgangers." Voor die obstakels werd gekozen voor boomstronken van gevelde bomen."Met deze ingrepen hopen we op korte termijn een veiligere schoolomgeving mogelijk te maken voor alle weggebruikers", besluit schepen Demon. (NBD)