De Kansenpas bestond al sinds 2014 en was oorspronkelijk enkel geldig bij inschrijvingen voor sportclubs en jeugdbewegingen. Zo konden personen en gezinnen uit kwetsbare groepen gebruik maken van een Kansenpas in Koekelare. Daarmee kon je een korting krijgen van 60 procent op het lidgeld van een Koekelaarse sportvereniging of van...

De Kansenpas bestond al sinds 2014 en was oorspronkelijk enkel geldig bij inschrijvingen voor sportclubs en jeugdbewegingen. Zo konden personen en gezinnen uit kwetsbare groepen gebruik maken van een Kansenpas in Koekelare. Daarmee kon je een korting krijgen van 60 procent op het lidgeld van een Koekelaarse sportvereniging of van 50 procent voor de deelname aan de gemeentelijke speelpleinwerking tijdens de zomermaanden. De voorbije jaren maakte gemiddeld al een vijfentwintigtal gezinnen per jaar gebruik van de pas. Nu krijgt de nieuwe Kansenpas meer middelen en wordt het beschikbare aanbod met activiteiten uitgebreid."De laatste maanden kwam er een kans om het hele concept van de Kansenpas te herzien", zegt schepen van Sociale Zaken en Gezin Stijn Ramboer. "De Vlaamse overheid heeft ingezet op 'Lokale netwerken voor personen in armoede', die ervoor zorgen dat personen in armoede ook op het vlak van cultuur, jeugdwerk en sport aan hun trekken komen." Voor Koekelare betekende dat een samenwerking tussen alle diensten rond vrije tijd.De diensten van het Sociaal Huis, cultuur en toerisme, jeugd en sport, de bibliotheek en het lokale Rap op Stap-kantoor en een 't Schoederkloptje werden onder één noemer verzameld. Van de Vlaamse overheid kreeg het volledige netwerk nu een steuntje in de rug van 1.700 euro. Daar zette de gemeente en het Sociaal Huis nog eens meer dan het dubbele tegenover. Vanaf 1 juli wordt bekeken of je in aanmerking komt voor een Kansenpas en indien dit het geval is, krijg je tot 150 euro steun. De helft van de activiteitsprijzen moet je nog zelf betalen, maar de Kansenpas komt voor 50 procent tussen.(Yob Hillewaert)