"De personen worden opgevolgd door het zorgteam van de zorgregio en krijgen bezoek van de wijkagent en de sociale dienst van het OCMW van Houthulst die nagaan of de mensen geholpen kunnen worden en of de quarantaine goed wordt opgevolgd."
...

"De personen worden opgevolgd door het zorgteam van de zorgregio en krijgen bezoek van de wijkagent en de sociale dienst van het OCMW van Houthulst die nagaan of de mensen geholpen kunnen worden en of de quarantaine goed wordt opgevolgd." Op maandag 10 augustus werd dan ook beslist om enkele extra maatregelen op te leggen. "Als eerste hebben we besloten om alle gemeentelijke evenementen tot eind augustus op te schorten. Dan wordt er ook niet toegestaan dat er in de deelgemeenten Houthulst en Sint Kristoffel en in de andere deelgemeenten evenementen plaatsvinden op het openbaar domein. De woensdagmarkt kan, mits het aanhouden van de reeds bestaande maatregels wel doorgaan, maar geen evenementen in straten en op markten en evenmin evenementen die door particulieren worden georganiseerd.""Het is ook verboden te zitten aan de fabrieksput, op de markt en op de Vrijetijdscampus, vooral omdat de besmettingen zich rond deze plaatsen concentreren en om het samenkomen van groepen te vermijden, wandelen is wel toegestaan. Het dragen van een mondmasker wordt, naast de wettelijke regels die er al bestaan zoals gaan winkelen met een mondmasker, niet verplicht maar wel ten zeerste aangeraden. De personen die besmet zijn, worden persoonlijk opgevolgd en er is nog op geen enkel moment gevaar geweest voor de volksgezondheid" besluit burgemeester Joris Hindryckx. (ACK)