Mensen van buitenlandse afkomst getuigen over hun ervaringen met werken in Vlaanderen.

Voor Vamos Vacaturos werden arbeidsmigranten van vroeger en nu, buitenlandse stielmannen en experts, seizoenarbeiders en grensarbeiders geïnterviewd. De expo laat ook West-Vlaamse bedrijven aan het woord over diversiteit op de werkvloer. De vaak pakkende getuigenissen werden gebundeld in filmpjes en foto's. Het kunstwerk ''DiVers Werk(t)' brengt de knelpunten die anderstalige werkzoekenden ervaren in hun zoektocht naar werk in beeld.

Helaas lieten de uitgenodigde werkgevers uit de regio grotendeels verstek gaan tijdens een netwerkmoment voorbije maandagavond. "Toch blijven we ons bij Samen DiVers verder inzetten voor het thema 'werk en anderstaligheid' want we zijn vragende partij voor elke vorm van dialoog. Ook al is de toekomst van onze dienst na 2017 ook heel onzeker door het wegvallen van onze subsidies", zegt els Plovie van Samen DiVers.

(ML)

De expo 'Vamos Vacaturos' loopt, in samenwerking met het Economisch Huis Oostende, in CC de Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18 Oostende. Gratis toegankelijk van maandag tot vrijdag van 14 tot 19 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur. www.sdv.be .

Mensen van buitenlandse afkomst getuigen over hun ervaringen met werken in Vlaanderen.Voor Vamos Vacaturos werden arbeidsmigranten van vroeger en nu, buitenlandse stielmannen en experts, seizoenarbeiders en grensarbeiders geïnterviewd. De expo laat ook West-Vlaamse bedrijven aan het woord over diversiteit op de werkvloer. De vaak pakkende getuigenissen werden gebundeld in filmpjes en foto's. Het kunstwerk ''DiVers Werk(t)' brengt de knelpunten die anderstalige werkzoekenden ervaren in hun zoektocht naar werk in beeld.Helaas lieten de uitgenodigde werkgevers uit de regio grotendeels verstek gaan tijdens een netwerkmoment voorbije maandagavond. "Toch blijven we ons bij Samen DiVers verder inzetten voor het thema 'werk en anderstaligheid' want we zijn vragende partij voor elke vorm van dialoog. Ook al is de toekomst van onze dienst na 2017 ook heel onzeker door het wegvallen van onze subsidies", zegt els Plovie van Samen DiVers.(ML)