"In 2002 besloot het bestuur van Ten Mandere om ieder jaar een tentoonstelling te organiseren over onze stad een halve eeuw terug", zegt secretaris Freddy Seynaeve. "De bezoekers even herinneren aan feiten en gebeurtenissen die zich hier 50 jaar geleden voordeden, aan personen die toen in beeld kwamen. Alles gesitueerd in een nationaal en zelfs internationaal kader. We startten in 2003 met 'retro Izegem 1953'. Projectleider en initiatiefnemer was wijlen ereburgemeester André Bourgeois die er een van zijn belangrijkste activiteiten binnen het bestuur van Ten Mandere maakte. Vrij vlug werden...

"In 2002 besloot het bestuur van Ten Mandere om ieder jaar een tentoonstelling te organiseren over onze stad een halve eeuw terug", zegt secretaris Freddy Seynaeve. "De bezoekers even herinneren aan feiten en gebeurtenissen die zich hier 50 jaar geleden voordeden, aan personen die toen in beeld kwamen. Alles gesitueerd in een nationaal en zelfs internationaal kader. We startten in 2003 met 'retro Izegem 1953'. Projectleider en initiatiefnemer was wijlen ereburgemeester André Bourgeois die er een van zijn belangrijkste activiteiten binnen het bestuur van Ten Mandere maakte. Vrij vlug werden Jacques Viaene en ikzelf zijn naaste medewerkers. Na de dood van André eind 2015 versterkte Geert Vermeulen ons organisatieteam.""Ik ben nog niet zo lang bestuurslid van Ten Mandere en Jacques en Freddy vroegen me om mee te helpen aan de tentoonstelling 'Het gebeurde in...'", zegt Geert. "Ik doe dat met plezier maar besef nu ook welke bergen werk André Bourgeois destijds verzette om die tentoonstelling rond te krijgen. De dood van André is een groot verlies voor de werking van Ten Mandere en mijn aandeel in die tentoonstelling kan je niet vergelijken met wat André vroeger deed."We kunnen in het bestek van dit artikel slechts enkele zaken aanhalen die in de tentoonstelling te zien en te lezen zullen zijn. Stad wilde van 1969 vooral een 'cultureel jaar' maken met het accent op het toneel. Maar andere culturele of cultureel verwante feiten waren de geboorte van Kontrast '69 (vereniging voor jonge kunstenaars), 100 jaar bib in de Papestraat, stichting van de Tuf-Tuf-club in de Baronstraat, een tweede Shoerama-expo in het VTI, het derde Europese Lentefestival van Die Boose, De Kerels uit Emelgem in een TV-mis, nog een wereldtitel voor Patrick Sercu, een Felix de Boeck-tentoonstelling, opening van het Herfstmuziekfestival door de Koninklijke Philharmonie van Antwerpen... en nog veel meer. Een cultureel jaar om van te snoepen als je dat een halve eeuw later bekijkt.Maar in 1969 was er ook voor het eerst een stedelijke jeugdraad, hadden de eerste braderiedagen plaats en openden er tal van nieuwe zaken waaronder zwembad Nausika."Al die lokale gebeurtenissen kaderen we nationaal en internationaal", vervolgen Freddy Seynaeve, Jacques Viaene en Geert Vermeulen. "Er wordt onder andere herinnerd aan onder andere Jan Palach die zichzelf in brand steekt op het Wenceslasplein in Praag, The Summer of 69, de eerste mens op de maan, Eddy Merckx die de Ronde van Frankrijk wint, de eerste vlucht van de Concorde, Nixon die president van Amerika wordt, de eerste dag van het legendarische driedaagse Woodstockfestival... Op nationaal vlak deden de postcodes hun intrede, werd de Kennedy-tunnel in Antwerpen wordt ingewijd, wordt de btw ingevoerd, sterft Stijn Streuvels, enz..." (IB)