"In 2002 besloot het bestuur van Ten Mandere om ieder jaar een tentoonstelling te organiseren over onze stad een halve eeuw terug", zegt secretaris Freddy Seynaeve. "De bezoekers even herinneren aan feiten en gebeurtenissen die zich hier 50 jaar geleden voordeden, aan personen die toen in beeld kwamen. Alles gesitueerd in een nationaal en zelfs internationaal kader. We startten in 2003 met 'retro Izegem 1953'. Projectleider en initiatiefnemer was wijlen ereburgemeester André Bourgeois die er een van zijn belangrijkste activiteiten binnen het bestuur van Ten Mandere maakte. Vrij vlug werden...