"Samen met de expo gaat ook de uitkijktoren van de Kinderbrouwerij open. In de gerenoveerde mouterijtoren in Reningelst nemen kinderen je vanaf 4 juli mee in hun wederopbouwverhaal. Corona zorgde voor vertraging, maar iedereen steekt een tandje bij", zegt Annemie Morisse, research WO1-cel Poperinge. Wie meetekent aan de Feniksstraat kan een Feniks-tekening van Kamagurka winnen.
...

"Samen met de expo gaat ook de uitkijktoren van de Kinderbrouwerij open. In de gerenoveerde mouterijtoren in Reningelst nemen kinderen je vanaf 4 juli mee in hun wederopbouwverhaal. Corona zorgde voor vertraging, maar iedereen steekt een tandje bij", zegt Annemie Morisse, research WO1-cel Poperinge. Wie meetekent aan de Feniksstraat kan een Feniks-tekening van Kamagurka winnen. De expo 'Feniks' geeft het verhaal van de wederopbouw, gezien vanuit kinderogen en in de context van een dorp. Uit een verslag van de gemeente (1919) blijkt dat zowat alle huizen onbewoonbaar waren, de helft moest heropgebouwd worden. Het Koninklijk Albertfonds levert een 100-tal noodbarakken van het Albertfonds. De inwoners moesten verplicht vertrekken in het voorjaar 1918 maar komen wel vrij snel terug. Voor de oorlog telde Reningelst 2500 inwoners; in april 1919 zijn er al 1500 teruggekeerd en twee maanden later zijn dat er 2000", legt Annemie Morisse, research WO1-cel Poperinge uit. Doorheen de expo vertellen 5 kinderen en jongeren hun verhaal. "Er is Ernest, over hoe hij aanwezig was bij de opgraving van een Franse soldaat. André, die samen met zijn broer Florent naar de normaalschool in Torhout gaat, op internaat. Hij wordt koster van Reningelst; zijn broer onderwijzer. Margriet, brouwersdochter, geboren in Lichtervelde in 1914. Zij ziet haar vader voor het eerst als de oorlog voorbij is. Haar verhaal gaat ook over hoe hun brouwerij heropstart, dit is de brouwerijsite waar de expo plaatsvindt. Alice, een kind getroffen door het spelen met munitie. Als laatste is er ook Germain, de bastaardzoon. Zijn vader is een Chinese arbeider", vertelt Annemie. "Alle verhalen zijn gebaseerd op historische feiten. De verhalen worden weergegeven via filmpjes. De kinderen spreken de bezoeker aan, er is historisch materiaal en objecten die gekoppeld zijn aan het verhaal." Verder in de expo is er de documentaire van Kamagurka die op stap gaat in Reningelst. Waar hij samen met de dorpsouderlingen hun voorgevel hertekent. "Op de expo kan iedereen ook zelf een geveltekening maken. Dat gebeurt coronaproof: we geven per bezoeker één tekenblad en kartonnetje met potloden, dat laatste mogen ze meenemen naar huis. Er zullen ook originele tekeningen te zien zijn van bekende illustratoren die hun versie van de nieuwe gevel hebben ingestuurd, onder andere Pieter Van Eenoge, Korneel Detailleur, Trui Chielens, Xavier Truant, Sebastiaan Van Doninck, Sarah Yu Zeebroek..." Iedereen krijgt de kans om mee te tekenen aan de Feniksstraat. "Heel wat scholen hebben deelgenomen, als activiteit tijdens de corona-opvang. De individuele inzendingen vielen wat stil door de corona. Het project was net gelanceerd en alle bibliotheken, waar de tekenbladen ter beschikking lagen, moesten dicht... We stellen nu de tekenbladen opnieuw ter beschikking, via dienst toerisme Poperinge en de CO7-bibliotheken die al open zijn, dit de hele zomer lang. En met een extra: er is een Feniks-tekening van Kamagurka te winnen!" Heel wat beeldmateriaal afkomstig uit Archief Poperinge en het Rijksarchief Brussel zal ook te ontdekken zijn tijdens de expo. "Ik ben enkele dagen naar Brussel geweest om het Wederopbouwarchief van Reningelst, dat bevindt zich in het Rijkarchief, te raadplegen. Ik denk dat dit voor het eerst is gebeurd. Ik kwam er mooie documenten tegen zoals een brief van Huib Hoste, die zich kandidaat had gesteld voor de heropbouw van de kerk, maar naast de opdracht greep, en ook bouwplannen van boerderijen en arbeidershuisjes, de hoofdonderwijzer die smeekt om schoolgerief, brieven van de burgemeester o.a. aan de Koninklijk Commissaris, over het feit dat er een nieuwe brandspuit moet gekocht worden. Alle aankopen moeten verantwoord worden, om een premie te kunnen krijgen, dat betekent heel veel papierwerk." Materiaal uit privécollecties van de familie Adriaen over de heropbouw van de brouwerijsite worden ook opgenomen in de expo. "Stukken van Henk Houwen ook. Een fotoalbum van Achille Houwen, zijn overgrootvader. Ook een uniek postkaartenboekje uitgegeven door drukkerij Bafcop in 1919 met straatbeelden van Reningelst. Die straatbeelden van vlak na de oorlog worden ook uitvergroot en gepositioneerd op het uitkijkplatform van de toren. Samen met de expo gaat ook deze uitkijktoren open. De toren werd gerestaureerd in het kader van Horizon2025, een provinciaal project dat uitkijktoren in West-Vlaanderen subsidieert en promoot." De expo opent op 4 juli en kan je dagelijks van 13.30 uur tot 18.30 uur bezoeken. Gesloten op maandag. De toegang is gratis, maar reserveren op voorhand wordt sterk aangeraden. Kies een moment via het reservatiesysteem www.toerismepoperinge.be of bel met dienst toerisme via 057/34.66.76. "Ook dit kan coronaproof gebeuren. Er zal handgel ter beschikking, maximum 20 personen in het gebouw en een mondmasker is aangewezen. We beperken het aantal bezoekers tot 20 per uur. Wie gereserveerd heeft, kan binnen op het uur dat ze hebben opgegeven. Wie niet reserveert, kan ook binnen, maar zal misschien even moeten wachten. Op zich niet zo erg, want het buitenterras van de Kinderbrouwerij is open. Of men kan eerst de zoektocht doen, een Fenikswandeling doorheen de dorpskern van Reningelst, waarin geveldata een sleutelrol spelen."(LBR)