Experts van De Profploeg lichten Torhoutse stadskern door

Dankzij Vlaams minister Hilde Crevits kan burgemeester Kristof Audenaert de Torhoutse stadskern gratis door experts laten doorlichten. © Johan Sabbe
Johan Sabbe

De naam doet aan het wielrennen denken, maar ‘De Profploeg’ heeft er niets mee te maken. Het gaat om een nieuw project van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits om gemeenten de kans te geven om hun kern door een team van experts onbevangen te laten doorlichten. Torhout behoort tot de 33 uitverkorenen en daar is burgemeester Kristof Audenaert maar al te blij mee.

De Profploeg laat er trouwens geen gras over groeien, want half december worden de experts al in Torhout verwacht om hun eerste bevindingen op te doen.

“Concreet krijgen we een delegatie van het bekende adviesbureau Common Ground op bezoek met Tom Dumez als contactpersoon”, zegt de burgemeester. “Zij zijn erin gespecialiseerd om ruimtelijke projecten beter te maken.”

Leegstand bekampen, is een uitdaging

“In eerste instantie krijgen 33 gemeenten, waaronder Torhout, de kans op expertise inzake wat we ‘bedrijvige kernen’ noemen”, licht Hilde Crevits toe. “Dat wordt volledig door Vlaanderen gesubsidieerd. We investeren hier 1,5 miljoen euro in. De gemeenten die geselecteerd werden uit zij die hun kandidatuur indienden, krijgen advies en begeleiding op maat om hun centrum extra leven in te blazen. De Profploeg bestaat uit experts inzake ruimtelijke ordening, e-commerce, vastgoed, events, stedelijke logistiek en sociale media. Het is de bedoeling dat ze na hun plaatsbezoek en het doorlichten van de gemeente op de proppen komen met creatieve ideeën en concrete acties.”

“Dat is echt wel nodig, want vorig jaar stond in Vlaanderen 10,4 % van de handelspanden leeg, één op de tien dus. Dat is een stijging van een klein procent ten opzichte van 2019 en van liefst vijf procent ten opzichte van 2008. Ik moet er niemand van overtuigen dat lege panden voor verloedering zorgen. Dus noopt de situatie de lokale besturen ertoe om hun kernen te herdenken en innovatief om te gaan met de ruimte die vrijkomt. Hopelijk kan De Profploeg op veel plaatsen opnieuw voor bruisende handelskernen zorgen. Het unieke is dat de experts niet aan hun bureau blijven zitten, maar effectief gaan rondlopen in de bewuste gemeenten. Zo zien ze de concrete toestand zoals die écht is.”

Frisse ideeën onder gemeenten uitwisselen, kan via het platform De Vitrine

“Voor Torhout is dit een buitenkans, zeker nu de stadskernvernieuwing volop bezig is”, pikt burgemeester Audenaert in. “Het volstaat namelijk niet om een mooi en eigentijds stadscentrum te creëren, je moet ideeën ontwikkelen om er het handels- en sociale leven optimaal te stimuleren. Met niet enkel aandacht voor winkels en horeca, maar ook voor ambachten, diensten en in Torhout de interactie met de scholen, die sterk in onze kern aanwezig zijn. Eigenlijk wil ik heel graag een nieuw commercieel-strategisch plan ontwikkelen, zoals dat het laatst gebeurd is in 2010, toen Servais Deroo schepen van Lokale Economie was. Ik weet ook wel dat De Profploeg niet alles zal kunnen oplossen, maar ik verwacht erg veel van die onbevooroordeelde kijk van buitenaf.”

Niet enkel voor handel en horeca

Waar De Profploeg zo allemaal toe in staat is? Minister Crevits: “Het ontdekken van verborgen parels in het stadscentrum met onderschat potentieel, het ontwikkelen van vernieuwende winkelconcepten, het oplossen van specifieke mobiliteits- of parkeerproblemen, de aanzet geven tot het creatief promoten van de troeven van een handelskern, enzovoort. Er is nood aan een visie die losstaat van de platgetreden paden. De bedrijvige kernen behelzen niet enkel handel en horeca. Het gaat om een mix met bedrijven, diensten en activiteiten.”

Onder de 33 geselecteerde gemeenten zijn er 13 West-Vlaamse, met naast Torhout ook onder andere Waregem en Oostkamp.

“Dat zijn twee gemeenten waar ik graag eens over het muurtje ga kijken”, bekent Kristof Audenaert. “Ik heb al vaak gemerkt dat daar geregeld originele en zinvolle projecten gelanceerd worden.”

Inspiratie opdoen in andere gemeenten

“Een concrete insteek voor Torhout is, naast de invloed van het onderwijs op het stadsleven, onze woensdagmarkt”, aldus de burgemeester. “Die willen we zeker behouden en zelfs versterken. Ook ben ik benieuwd naar de ideeën van de experts over de invulling van het oud-stadhuis centraal op de Markt. De stadskernvernieuwing zou tegen de zomer van 2023 helemaal af moeten zijn en het gedeelte van de Markt en nabij de Sint-Pieterskerk al tegen het najaar van 2022. Het rapport van De Profploeg verwachten we tegen de zomer van 2022.”

Niet onbelangrijk is dat de gemeenten die in het project stappen een eigen platform aangeboden krijgen om ideeën en acties met elkaar uit te wisselen. Dat platform zal De Vitrine heten en kan de gemeenten inspireren om iets gelijkaardigs te doen van wat elders met succes gebeurt.

“We mogen nooit bang zijn om bij anderen goede voorbeelden en innovatieve ideeën te gaan zoeken”, vindt Kristof Audenaert. “De Vitrine vind ik dan ook heel waardevol. Zo verspreid je frisse en positieve zaken onder elkaar, waaruit er veel te leren valt. Je moet niet op een eilandje willen leven. Overigens kunnen we niet alleen op ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid rekenen, maar ook op de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG en het provinciebestuur.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.