Het project Stadsvaart is een schakel binnen het ruimere verhaal van de ontsluiting met het Europese hinterland en kadert binnen een groots Europees project. "Het is daarbij de bedoeling het transport te vergroenen door meer transport van de weg naar het water halen", zegt Franky Demon. De 'Doorvaart' of 'stadsvaart' is het alternatief dat is opgemaakt na de discussies rond het Schipdonkkaneelproject (2011-2012...

Het project Stadsvaart is een schakel binnen het ruimere verhaal van de ontsluiting met het Europese hinterland en kadert binnen een groots Europees project. "Het is daarbij de bedoeling het transport te vergroenen door meer transport van de weg naar het water halen", zegt Franky Demon. De 'Doorvaart' of 'stadsvaart' is het alternatief dat is opgemaakt na de discussies rond het Schipdonkkaneelproject (2011-2012), waar geen politiek draagvlak meer voor werd gevonden na protesten door o.m. natuurverenigingen. Voor wat betreft de Steenbruggebrug is een voorkeursalternatief uitgewerkt en volgt de aanvraag voor een omgevingsvergunning in 2020. "Tot nu toe is er geen beslissing genomen wat betreft de nieuwe locatie van de te vernieuwen Dampoortsluis. Er werd een voorkeurslocatie naar voor geschoven ter hoogte van de Kruisvest, maar deze werd nog niet bekrachtigd", aldus Demon. De stuurgroep (met als leden de Vlaamse Waterweg, MBZ, De Lijn, het Agentschap Onroerend Erfgoed, Oostkamp, de stad Brugge...) wilde meer duidelijkheid en stelde een adviesvraag aan Unesco om mogelijke knelpunten in het tracé te bekijken. Concreet situeert het project 'Stadsvaart' of 'Doortocht Brugge' zich volledig in de Unescozone. De R30 is ook deel van het project en ligt in de bufferzone rond het werelderfgoed. De expertencommissie van Unesco heeft zijn advies uitgebracht rond de stadsvaart en vraagt maximaal behoud van de Vesten. Dit moet volgens de leden van de Unesco Expertencommissie als een uitdaging en zelfs opportuniteit gezien worden om het ruimere mobiliteitsverhaal rond Brugge aan te pakken in zijn totaliteit waar in het bijzonder de R30 bij betrokken moet worden. Er zal bekeken worden om een studie of wedstrijd uit te schrijven om te zoeken naar een totaaloplossing voor de ruimere mobiliteitscontext van de waterweg en specifiek de R30 en omgeving. "Het is nogmaals bewezen dat de uitbreiding langs de Vesten niet aanvaardbaar is. Een mogelijke oplossing moet gezien worden in de R30, want onteigeningen in Sint-Jozef werden al vroeger uitgesproken." (NDB)