Oostende heeft één van de hoogste cijfers qua armoederisico in Vlaanderen. Het stadsbestuur kiest resoluut voor een integrale en gecoördineerde aanpak, want armoede heeft vele gezichten. "Een ommekeer is nodig. Om een gedragen en doortastend beleid te kunnen voeren, is een intensieve samenwerking nodig tussen alle betrokken diensten en organisaties. We brengen iedereen samen rond de tafel om een krachtig armoedeplan op te stellen" aldus burgemeester Bart Tommelein, bevoegd voor de Algemene Coördinatie van Armoedebestrijding, en ...