Oostende heeft één van de hoogste cijfers qua armoederisico in Vlaanderen. Het stadsbestuur kiest resoluut voor een integrale en gecoördineerde aanpak, want armoede heeft vele gezichten. "Een ommekeer is nodig. Om een gedragen en doortastend beleid te kunnen voeren, is een intensieve samenwerking nodig tussen alle betrokken diensten en organisaties. We brengen iedereen samen rond de tafel om een krachtig armoedeplan op te stellen" aldus burgemeester Bart Tommelein, bevoegd voor de Algemene Coördinatie van Armoedebestrijding, en ...

Oostende heeft één van de hoogste cijfers qua armoederisico in Vlaanderen. Het stadsbestuur kiest resoluut voor een integrale en gecoördineerde aanpak, want armoede heeft vele gezichten. "Een ommekeer is nodig. Om een gedragen en doortastend beleid te kunnen voeren, is een intensieve samenwerking nodig tussen alle betrokken diensten en organisaties. We brengen iedereen samen rond de tafel om een krachtig armoedeplan op te stellen" aldus burgemeester Bart Tommelein, bevoegd voor de Algemene Coördinatie van Armoedebestrijding, en schepen van Armoedebeleid Natacha Waldman.Om armoede efficiënt te bestrijden, werd beslist om te werken rond vier hefbomen: menswaardig inkomen, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen, steven naar een gekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs en een toegankelijke gezondheidszorg.Op basis van deze vier hefbomen moeten de interne en externe experten nu een krachtig plan opstellen om de armoede te bestrijden. "Op die manier schakelen we expertise in én creëren we draagvlak binnen de sociale sector" klinkt het. Tijdens een intensieve tweedaagse leveren alle partners de nodige input om tot een gedragen plan te komen."Deze tweedaagse is een unieke samenwerking tussen het lokale bestuur en het werkveld. Nooit eerder werden de sociale partners in Oostende zo nauw betrokken bij het uitschrijven van het beleid. We zoeken naar de juiste prioriteiten en acties om één van de grote uitdagingen voor de komende legislatuur samen aan te pakken. Met een gezamenlijke focus en bundeling van middelen willen we de armoede in Oostende zo efficiënt en effectief mogelijk bestrijden" zegt Koen De Ruytter, hoofd van het departement Mens van de Stad Oostende, die de oefening mee in goede banen leidt."We willen niet enkel de symptomen van armoede wegwerken, maar de problemen bij de wortels aanpakken", aldus schepen Natacha Waldmann. Een preventieve aanpak zorgt ervoor dat mensen niet in een probleemsituatie terechtkomen. Nazorg moet vermijden dat mensen terug in een bepaalde probleemsituatie belanden. Er zal zoveel mogelijk gekozen worden voor een dienstverlening die iedereen ten goede komt. Daarnaast komen er waar nodig acties voor specifieke doelgroepen. "Het doel is om elk individu volwaardig te laten participeren aan de samenleving. Elke Oostendenaar telt, we nemen iedereen mee", zegt Bart Tommelein.Het armoedebeleidsplan zal uiteindelijk vertaald worden naar concrete acties. Dat zal opnieuw gebeuren in samenspraak met heel wat experten. "Als stadsbestuur zullen we goed luisteren naar de specialisten op het terrein en willen we zelf vooral een regierol opnemen" besluiten Bart Tommelein en Natacha Waldmann in een persbericht.