Wouter Marchand nam in september 2016 om persoonlijke redenen ontslag als schepen. Een terugkeer naar de politiek is volgens Wouter momenteel niet aan de orde al sluit hij ook niet uit dat hij ooit opnieuw de stap richting politiek zet. Na zijn vertrek uit de politiek stortte de uroloog aan AZ Delta zich in de academische wereld. Hij behaalde een master Management en Beleid in de Gezondheidszorg en pende een thesis rond het voeren van een open gesprek met patiënten rond schadelijke medische fouten. Die thesis leidde dan weer tot een boekje voor medici waarin hen uitgelegd wordt hoe ze dergelijk gesprek best voeren.
...