Ex-schepen Wouter Marchand: “Een terugkeer in de politiek? Ik sluit niks uit”

© Foto Kurt
Carl Bruneel

Wouter Marchand zit sinds zijn afscheid van de Lichterveldse gemeentepolitiek niet stil. De ex-schepen stortte zich na zijn vertrek op de academische wereld. Hij schreef een thesis over gesprekken met patiënten rond medische fouten, die nu geleid heeft tot een handleiding.

Wouter Marchand nam in september 2016 om persoonlijke redenen ontslag als schepen. Een terugkeer naar de politiek is volgens Wouter momenteel niet aan de orde al sluit hij ook niet uit dat hij ooit opnieuw de stap richting politiek zet. Na zijn vertrek uit de politiek stortte de uroloog aan AZ Delta zich in de academische wereld. Hij behaalde een master Management en Beleid in de Gezondheidszorg en pende een thesis rond het voeren van een open gesprek met patiënten rond schadelijke medische fouten. Die thesis leidde dan weer tot een boekje voor medici waarin hen uitgelegd wordt hoe ze dergelijk gesprek best voeren.

Wouter Marchand was acht jaar schepen voor CD&V, was een tijdlang lokaal partijvoorzitter en zetelde daarnaast ook in het arrondissementeel, provinciaal en nationaal partijbestuur. “Momenteel doe ik totaal niks meer op politiek vlak”, vertelt Wouter. “Met een aantal mensen binnen CD&V heb ik wel nog een heel goed contact. Ik weet daardoor welke dossiers er lopende zijn en waarmee het bestuur bezig is. Ik heb nog voeling met alle dossiers die gerealiseerd zijn of lopende zijn. Overigens denk ik als schepen een goed parcours afgelegd te hebben. In acht jaar tijd heb ik mee voor heel wat vernieuwing gezorgd. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de bouw van het nieuwe rusthuis en de realisatie van het ontmoetingscentrum. Een terugkeer naar de politiek is momenteel evenwel niet aan de orde, al sluit ik voor de toekomst niets uit.”

grote onderscheiding

“Na mijn politieke afscheid heb ik de tijd die vrijkwam gebruikt door me in de academische wereld te storten”, gaat Wouter verder. “Ik behaalde als werkstudent een master Management en Beleid in de Gezondheidszorg aan het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid van de KU Leuven. Ik bleef aan de slag in AZ Delta, maar trok op dinsdag en donderdag telkens van 16 tot 22 uur naar Leuven. Een werkstudent doet normaal twee tot drie jaar over de theoretische vakken. Ik haspelde die in één jaar af en werkte mijn thesis in goed een half jaar af. Bij mijn thesis was er wel wat tijdsdruk gemoeid omdat ik wist dat ik binnen afzienbare tijd een heelkundige ingreep moest ondergaan.”

“Ik volg de politiek nog. Ik weet welke dossiers er lopende zijn en waar het bestuur mee bezig is”

Dat weerhield Wouter er niet van om een schitterend resultaat neer te zetten. Hij studeerde af met grote onderscheiding. Zijn thesis draaide rond het onderwerp Kunnen we in Vlaanderen en België op zoek gaan naar guidelines voor een open gesprek met patiënten rond schadelijke medische fouten? “Daartoe zette ik zes stakeholders samen voor een drietal namiddagen aan gesprekken. Naast de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen Assuralia waren dat het Vlaams netwerk van zorgorganisaties Zorgnet-Icuro, het Vlaams Patiëntenplatform, de Orde van Geneesheren, de Vlaamse Vereniging voor Hoofdartsen en de Vereniging voor Verpleegkundigen. Met die stakeholders engageerden we ons om een boekje rond het onderwerp uit te geven dat gratis gedownload kan worden. In het boekje wordt aangekaart hoe je een gesprek rond medische fouten voert met de patiënt. Het vertelt hoe je dergelijk gesprek aanpakt en wat je best wel of niet zegt.”

Ethische commissie

Wouter kreeg in zijn masteropleiding vakken als ethiek, human resources, maar ook financieel management en beleid. Daarbij werd onder andere financiering van de zorg, vzw’s en ziekenhuizen onder de loep genomen. “We moesten daarbij onder andere de jaarrekening van een ziekenhuis ontleden”, weet Wouter. “Ik ging niet alleen opnieuw studeren om de tijd die vrijkwam na mijn politieke afscheid te vullen, maar ook omdat de materie een groot interessegebied van mij is. Met dit extra diploma zou ik graag mijn expertise aanwenden in de raad van bestuur van een zorginstelling. Met mijn nieuwe master, mijn master in de Geneeskunde en mijn master Specialiteit geneeskunde meen ik daar het ideale profiel voor te hebben. Sedert goed een half jaar ben ik ook voorzitter van de ethische commissie van het personeel van Tordale. Die commissie bekijkt hoe het personeel bepaalde zaken op ethisch vlak kan aanpakken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.