De primeur voor de laatstejaars werd een onvergetelijke ervaring, waarbij niet alleen kerken en musea werden bezocht. Venetië, Florence, Pisa en Rome stonden op het programma en, dankzij Daniël Van Parijs, aalmoezenier bij De Zeemacht, ook een privé audiëntie bij paus Pa...

De primeur voor de laatstejaars werd een onvergetelijke ervaring, waarbij niet alleen kerken en musea werden bezocht. Venetië, Florence, Pisa en Rome stonden op het programma en, dankzij Daniël Van Parijs, aalmoezenier bij De Zeemacht, ook een privé audiëntie bij paus Paulus VI. Af en toe werden de studenten eens van het gareel gelaten, wat op school zelf ondenkbaar was, en uiteraard maakten ze daarvan gebruik om kennis te maken met de vrouwelijke leeftijdsgenoten van andere Belgische en Franse scholen, die ook op rondreis waren in Italië.Vorig jaar in november en op initiatief van Etienne Lenaers staken zes deelnemers aan de reis de koppen bij elkaar. Ze vormden een werkgroep om de Rome-reis op een originele manier te herdenken: een reünie op 2 april 2016, exact 50 jaar na datum! Acht van de 59 deelnemers bleken overleden. Een vijftiental werd wel bereikt, maar moesten forfait geven wegens ziekte, familiale omstandigheden, een reis of verhuis naar het buitenland. Uiteindelijk slaagde de werkgroep erin om 35 Romereizigers, met of zonder partner, samen te brengen in het OLV-College aan de Vindictivelaan. Ze werden rondgeleid in hun vroegere school, kregen een receptie aangeboden en gingen ook samen eten. Daarbij werden veel herinneringen bovengehaald.(FRO - foto FRO)Meer over deze uitzonderlijke reünie in De Zeewacht van vrijdag 8 april