Volgens het openbaar ministerie waren ze allemaal betrokken bij een grootschalige fraude met Vlaamse groenestroomcertificaten. Die certificaten waren toegeke...

Volgens het openbaar ministerie waren ze allemaal betrokken bij een grootschalige fraude met Vlaamse groenestroomcertificaten. Die certificaten waren toegekend voor zonnepanelen die Enfinity plaatste op de daken van drie grote bedrijven: Cras in Deerlijk langs de E17, Domo (nu Balta) in Oudenaarde en Associated Weavers in Ronse. Volgens het gerecht is er in de aanvragen voor de groenestroomcertificaten geknoeid met de datum waarop de zonnepanelen in gebruik zijn genomen. Er stonden miljoenen euro's op het spel om te doen alsof die al in 2010 klaar waren. Want het jaar nadien daalde het bedrag dat de netbeheerders per certificaat moesten betalen van 350 naar 330 euro.Op 7 maart van dit jaar moest Patrick Decuyper voor de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling verschijnen.